LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

petek, 14. jun 2019

Energetsko najbolj prodorne občine leta 2019 so Poljčane, Bled in Ljubljana

V Ljubljani so danes na konferenci En.občina & En.management 019 razglasili energetsko najbolj prodorne občine v Sloveniji. V kategoriji malih občin je zmagala Občina Poljčane, v kategoriji srednje velikih Občina Bled, v kategoriji mestnih občin pa Mestna občina Ljubljana.

več o tem

sreda, 3. apr 2019

Vabilo

Konferenca

ENERGETSKO-PODNEBNO NAČRTOVANJE NA REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI

 ter 10 let Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG)

 10. 4. 2019, Knauf Insulation Experience Center, Škofja Loka

 

več o tem

torek, 2. apr 2019

LEAG participated at SMART_watch project Interreg Central Europe

More than 50 representatives of the Regional Observatories - business support institutions - gathered in Kapfenberg (Austria) to discuss regional innovations and joint plans for the future.

več o tem

četrtek, 22. nov 2018

Anketa za INOVATIVNA ZELENA mala in srednja podjetja

V imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vas naprošamo za izpolnitev ankete s katero želijo pridobiti mnenje čim več slovenskih podjetij. Namen ankete je ugotoviti možne rešitve za izzive financiranja inovacij za podjetja zelenih sektorjev in oblikovati posebno podporno orodje, ki bo prilagojeno potrebam in značilnostim MSP, kar bo pomagalo pri dostop do sredstev in izboljšanje uspeha vlog za financiranje v 9 državah. Spletna anketa je prevedena v slovenščino, potreben čas za izpolnitev je 10 minut.več o tem

ponedeljek, 1. okt 2018

Predstavitev Akcijskega načrta za energetsko prenovo stavb - BUILD2LC

V okviru projekta BUILD2LC Intereg Europe sta Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) in Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) predstavila Akcijski načrt za energetsko prenovo stavb oziroma predlog, kako bi lahko v Sloveniji izboljšali energetsko prenovo stavb. več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Trajnostni razvoj Gorenjske in MO Kranj

Lokalna energetska agencija Gorenjske je februarja letos za Mestno občino Kranj izdelala Akcijski načrti za trajnostno energijo (SEAP). Mestni svet MO Kranj je SEAP sprejel in se s tem pridružil evropskim mestom, ki so se zavezala k zmanjšanju izpustov CO2 do leta 2020. 


V ta namen je bil izdelan promocijski letak, kjer so predstavljeni predvideni ukrepi s katerimi bo MO Kranj dosegla zadan cilj, to je 21% zmanjšanje izpustov CO2. SEAP je izdelan na osnovi celostnega pristopa in načrtovanja iz Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj. Osredotoča se na zmanjševanje energetskih potreb v ključnih dejavnostih ter na možno uporabo lokalnih obnovljivih virov energije, ki bi pokrili potrebe po energiji. Prav tako pa ta dokument določa cilje in ukrepe za zmanjševanje CO2 do leta 2020.

LEAG za MO Kranj izvaja energetski menedžment javnih objektov v občinski lasti in nudi pomoč pri odločitvah za investicije s področja URE in OVE. Z izvajanjem energetskega knjigovodstva, ki je uveden v 31 objektih v lasti se MO Kranj pridobivajo podatki o energetski učinkovitosti posameznega objekta. Z razširjenimi energetskimi pregledi pa tudi bolj natančno ugotavljamo zakaj prihaja do odstopanj pri porabi energije. 

MO Kranj pripravlja Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2014–2023 z elementi urbanega razvoja kjer so tudi začrtane smernice za energetsko neodvisno mestno občino. Med drugim so na primer zapisani sledeči cilji:
  • do leta 2023 doseči 30 % znižanje porabe energije v javnih objektih,
  • zmanjševanje obremenjevanja zraka z izpusti CO2 in prašnimi delci PM10 v mestnem središču z umikom avtobusnega prometa, s trajnostno energetsko gradnjo in prometno ureditvijo celovitega območja,
  • zmanjšanje odvisnosti energetske oskrbe od fosilnih goriv,
  • znižanje stroškov oskrbe z energijo.

Podrobnejše aktivnosti so opisane v ukrepu Energetsko učinkovita in nizkoemisijska občina. Ukrep vključuje naložbe, ki pomenijo sledenje marca 2008 sprejetemu LEK MO Kranj in kasnejše novelacije tega dokumenta iz leta 2011. Posebna pozornost je namenjena naložbam, ki bodo spodbudile večjo učinkovitost rabe energije v sistemu javne razsvetljave, daljinskega ogrevanja in plinovodnega omrežja, ter naložbam, ki bodo prispevale k večji energetski učinkovitosti javnih objektov. Med sledečimi ukrepi je predvidena vgradnja toplotnih črpalk, vgradnja solarnih sistemov na javnih objektih, energetske sanacije objektov – strehe, fasade, stavbno pohištvo ipd. Cilji, opredeljeni v LEK, pa so/bodo upoštevani tudi pri načrtovanju in izvedbi ostalih javnih investicijskih projektov.

V decembru 2013 je MO Kranj sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj. EKOSKLAD sofinancira naložbe v energetsko sanacijo stavb v višjem deležu v devetih občinah, ki imajo sprejeti omenjeni odlok in kjer je obremenitev zraka s prašnimi delci PM10 najbolj pereča. Za Gorenjsko in MO Kranj je namreč značilno, da so v izpustih v manjših količinah tudi različne težke kovine, amonijak in fluoridi. Prispevek izpustov iz industrijskega sektorja k skupnim izpustom je majhen, kar pomeni, da k onesnaženju zraka večinske deleže prispevajo drugi viri in ne industrija. Lahko tudi rečemo, da glavne probleme pri onesnaževanju zraka z dušikovimi oksidi, hlapnimi organskimi spojinami in delci predstavljata cestni pomet, ter v zimskem času izpusti iz predvsem malih kurišč na lesno biomaso.

Pri pripravi načrtov izboljšanja kakovosti zraka in njegovem uresničevanju so določene prioritete glede na vire emisij in ukrepe, in sicer:
  • toplotna izolacija stavb,
  • širitev daljinskega ogrevanja ter povečanje odvzema iz sistema,
  • prehod na trajnostno mobilnost,
  • izboljšanje mestnega potniškega prometa,
  • uvajanje vozil z motorji z manjšimi emisijami, motorji na stisnjen zemeljski plin in električnih vozil zlasti komunalnih vozil in vozil javnih gospodarskih služb ter koncesionarjev.

MO Kranj je tako že sprejela nekaj ključnih dokumentov in izvaja aktivnosti na področju  trajnostnega in energetsko čim bolj neodvisnega razvoja v prihodnosti. Prav tako pa podpira vse iniciative, ki pripomorejo k uspešnejšemu izvajanju predstavljenih aktivnosti.

V Kranju, dne 8. septembra 2014

Mohor Bogataj, župan
Mestna občina Kranj

mag. Anton Pogačnik, direktor
Lokalna energetska agencija Gorenjske

»» Arhiv

anketa

ponedeljek, 5. nov 2018

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija