LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

torek, 24. okt 2017

MODER - Napredna energetska prenova sosesk

DELAVNICAveč o tem

torek, 26. sep 2017

ZERO - zmanjšanje energetske revščine občanov


V okviru mreže ENSVET opravljajo svetovalci tudi specifično dejavnost, ki se imenuje zmanjšanje energetske revščine občanov, na kratko ZERO. To storitev opravljajo v sodelovanju s centri za socialno delo.
več o tem

petek, 22. sep 2017

BUILD2LC - Za boljše in učinkovitejše energetske prenove

V četrtek, 21. septembra, je Lokalna energetska agencija Gorenjske organizirala tretji delovni sestanek delovne skupine BUILD2LC.
več o tem

sreda, 21. jun 2017

Zmanjševanje energetske revščine in izboljšanje zdravja - BUILD2LC

V okviru evropskega projekta BUILD2LC so se predstavniki Lokalne energetske Gorenjske, Eko sklada in Ministrstva za infrastrukturo, udeležili evropske konference na temo energetske revščine. Konferenca je potekala 13. junija v mestu Gloucester, Velika Britanija, kjer je dogodek gostila Energetska agencija Severn Wye.več o tem

torek, 20. jun 2017

Evropski teden trajnostne energije 2017 v Mestni občini Kranj

LEAG 20.06.2017
več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Gozdno-lesna veriga v Sloveniji do leta 2020

Vlada RS se je seznanila s Pregledom izvajanja ukrepov Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 za leto 2013.


Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep« (akcijski načrt), je sprejela Vlada RS 27. 6. 2012. Na podlagi akcijskega načrta in sklepa Vlade RS št. 34000-1/2012/6 ministra, pristojna za gozdarstvo in gospodarstvo, o izvajanju akcijskega načrta enkrat letno poročata Vladi RS. Akcijski načrt je operativni dokument za povečanje konkurenčnosti celotne gozdno-lesne vrednostne verige. Dokument opredeljuje les kot strateško surovino Slovenije. Akcijski načrt na podlagi analize stanja določa cilje, ukrepe, kazalnike in roke za intenziviranje gospodarjenja z gozdovi ter za oživitev in razvoj predelave lesa in energetske uporabe njegovih ostankov. Pri tem je pomembno, da se zaradi soodvisnosti med posameznimi členi izvajajo vsi predvideni ukrepi.
 
Ključni cilji akcijskega načrta so:
  • ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve;
  • povečanje poseka in negovanosti gozdov, skladno z načrti za gospodarjenje z gozdovi;
  • povečanje količine in predelave lesa na višjih zahtevnostnih stopnjah z novimi tehnologijami;
  • nova delovna mesta in rast dodane vrednosti na zaposlenega v lesnopredelovalni panogi.

Povezava»» Arhiv

anketa

petek, 30. maj 2014

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija