LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

torek, 24. okt 2017

MODER - Napredna energetska prenova sosesk

DELAVNICAveč o tem

torek, 26. sep 2017

ZERO - zmanjšanje energetske revščine občanov


V okviru mreže ENSVET opravljajo svetovalci tudi specifično dejavnost, ki se imenuje zmanjšanje energetske revščine občanov, na kratko ZERO. To storitev opravljajo v sodelovanju s centri za socialno delo.
več o tem

petek, 22. sep 2017

BUILD2LC - Za boljše in učinkovitejše energetske prenove

V četrtek, 21. septembra, je Lokalna energetska agencija Gorenjske organizirala tretji delovni sestanek delovne skupine BUILD2LC.
več o tem

sreda, 21. jun 2017

Zmanjševanje energetske revščine in izboljšanje zdravja - BUILD2LC

V okviru evropskega projekta BUILD2LC so se predstavniki Lokalne energetske Gorenjske, Eko sklada in Ministrstva za infrastrukturo, udeležili evropske konference na temo energetske revščine. Konferenca je potekala 13. junija v mestu Gloucester, Velika Britanija, kjer je dogodek gostila Energetska agencija Severn Wye.več o tem

torek, 20. jun 2017

Evropski teden trajnostne energije 2017 v Mestni občini Kranj

LEAG 20.06.2017
več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

EU-MERCI: Energetska učinkovitost v EU s primeri dobrih praks

Projekt EU-MERCI bo omogočil izvajanje projektov energetske učinkovitosti v industrijskem sektorju z izbiro in predstavitvijo najboljših tehnoloških in zakonodajnih praks


Milano, 19. februar 2016: prvi delovni sestanek projekta EU-MERCI, ki je sofinanciran iz programa Obzorje 2020, je potekala v Milanu. Projekt bo trajal dve leti in si je za cilj zadal ustvarjanje pogojev za lažje izvajanje projektov energetske učinkovitosti v industriji in omogočanje vzpostavljanja učinkovitejših shem podpore pri izvajanju direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti. V skladu z direktivo morajo države članice v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 doseči prihranke energije. To morajo storiti z uporabo sistemov obveznosti energetske učinkovitosti oziroma z drugimi ciljnimi ukrepi politike za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih, industriji in prometu.

Projekt, ki ga vodi RSE bo ustvaril zbirko podatkov o tehnoloških in zakonodajnih primerih dobrih praks, izbranih iz več evropskih držav. Zbirka podatkov bo na voljo za javno uporabo in bo predstavljena predstavnikom industrije in pripravljavcem zakonodaje. V projektu EU-MERCI prvo skupino partnerjev predstavljajo podjetja (AEA, Carbon Trust, KAPE, RSE), ki imajo na voljo podatke in informacije o izvedenih projektih energetske učinkovitosti; druga skupina podjetij (APE, BSERC, CRES, ENERO) bo v praksi testirala uporabnost izbranih študij  in praktično vpeljavo primerov dobrih praks energetske učinkovitosti v industriji; tretja skupina podjetij pa se je oblikovala za promocijo in širjenje informacij o rezultatih projekta (FIRE, JIN, SPES).

Predstavljeni bodo izbrani primeri najboljših tehnoloških praks in veljavne zakonodaje. Primeri bodo normirani in indeksirani ter vključeni v spletno podatkovno bazo, ki bo omogočala zainteresiranim, da pridobijo za njih relevantne informacije. Drug pomemben vidik je potrditev izbranih izkušenj z zunanjimi deležniki, da bi zagotovili uporabnost in učinkovitost predstavljenih primerov ter optimiziranje vplivov projekta. S pomočjo organizacije SPES, v kateri so združene združenja živilske industrije v Evropi, bo tudi mogoče vključiti širšo število držav članic, razvoj modela za prenos dobre prakse, pa se bo kasneje lahko razširil na druga področja industrijskega sektorja.

Giorgio Franchioni iz RSE, ki je zadolžen za mednarodno sodelovanje in koordinacijo projekta EU-MERCI, je poudaril pomen projekta za industrijski sektor in zlasti za mala in srednje velika podjetja (SME). "Mala in srednja podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva, ki predstavljajo 30% potencialnega prihranka energije. SME so tudi pomembno gonilo za inovacije. EU-MERCI bo njim in industrijskem sektorju ponudil splošno a učinkovito podporo za izboljšanje energetske učinkovitosti proizvodnih procesov, ter nadaljnjo poenostavitev dostopa do razpoložljivih spodbud, predvidenih v različnih državah članicah. EU-MERCI bo nudil tudi podporo evropskim in nacionalnim odločevalcem pri pripravi novih energetsko učinkovitih podpornih shem in omogočal izboljšanje obstoječih, da bi postale bolj učinkovite, pregledne in ki bi se bolje odzivale na dejanske potrebe končnih uporabnikov v industriji in ki bi sledile energetskim ciljem EU."

Dario Di Santo, direktor FIRE in vodja stikov z javnostmi na projektu, je poudaril: "V Evropi, ki je vodilna v svetu na različnih področjih, ni pomanjkanja primerov dobrih praks na področju priprave zakonodaj in sodobnih tehnologij, vendar pogrešamo celovito zbirko demonstrativnih primerov. Večkrat se namreč zgodi, da se pripravljajo poslovne ali zakonodajne odločitve iz nič, namesto da bi izkoristili tiste primere, ki že obstajajo na ravni EU. Ambicija projekta je zapolniti to vrzel, pospeševanje energetske učinkovitosti, izboljšati konkurenčnost podjetij ter okoljske in družbene koristi, ki spremljajo te ukrepe."

EU-MERCI
Prvo srečanje projektnih partnerjev, 19. februar 2016

V projektu sodelujejo sledeča podjetja in organizacije: 
Ricerca sul Sistema Energetico, Italija (RSE); 
JIN Climate and Sustainability, Nizozemska (JIN); 
Center for Renewable Energy Sources and Saving, Grčija (CRES); 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Poljska (KAPE); 
Österreichische Energieagentur, Avstrija (AEA); 
Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia, Italija (FIRE); 
Carbon Trust, Velika Britanija (Carbon Trust); 
Black Sea Energy Research Centre, Bolgarija (BSERC); 
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o., Slovenija (ApE); 
Spread European Safety, Italija (SPES); 
Centrul pentru Promovarea Energiei Curate si Eficiente in Romania, Romunija (ENERO).

Projekt podpirajo tudi številne evropske vladne agencije in organi ter industrijska, okoljska in potrošniška združenja.

LEAG na projektu sodeluje v nadzornem odboru.»» Arhiv

anketa

petek, 30. maj 2014

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija