LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

petek, 14. jun 2019

Energetsko najbolj prodorne občine leta 2019 so Poljčane, Bled in Ljubljana

V Ljubljani so danes na konferenci En.občina & En.management 019 razglasili energetsko najbolj prodorne občine v Sloveniji. V kategoriji malih občin je zmagala Občina Poljčane, v kategoriji srednje velikih Občina Bled, v kategoriji mestnih občin pa Mestna občina Ljubljana.

več o tem

sreda, 3. apr 2019

Vabilo

Konferenca

ENERGETSKO-PODNEBNO NAČRTOVANJE NA REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI

 ter 10 let Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG)

 10. 4. 2019, Knauf Insulation Experience Center, Škofja Loka

 

več o tem

torek, 2. apr 2019

LEAG participated at SMART_watch project Interreg Central Europe

More than 50 representatives of the Regional Observatories - business support institutions - gathered in Kapfenberg (Austria) to discuss regional innovations and joint plans for the future.

več o tem

četrtek, 22. nov 2018

Anketa za INOVATIVNA ZELENA mala in srednja podjetja

V imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vas naprošamo za izpolnitev ankete s katero želijo pridobiti mnenje čim več slovenskih podjetij. Namen ankete je ugotoviti možne rešitve za izzive financiranja inovacij za podjetja zelenih sektorjev in oblikovati posebno podporno orodje, ki bo prilagojeno potrebam in značilnostim MSP, kar bo pomagalo pri dostop do sredstev in izboljšanje uspeha vlog za financiranje v 9 državah. Spletna anketa je prevedena v slovenščino, potreben čas za izpolnitev je 10 minut.več o tem

ponedeljek, 1. okt 2018

Predstavitev Akcijskega načrta za energetsko prenovo stavb - BUILD2LC

V okviru projekta BUILD2LC Intereg Europe sta Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) in Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) predstavila Akcijski načrt za energetsko prenovo stavb oziroma predlog, kako bi lahko v Sloveniji izboljšali energetsko prenovo stavb. več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Razvoj inovativnih oblikovalskih orodij za energetsko obnovo mestnih okrožij

V Kranju prva mednarodna delavnica evropskega projekta MODER - Obzorje 2020


V prostorih Mestne knjižnice Kranj se je danes odvijala mednarodna delavnica projekta MODER, ki je sofinanciran s sredstvi programa Obzorje 2020. Projekt MODER si je za cilj zadal vpeljavo inovativnih oblikovalskih orodij za obnovo stavb na ravni okrožij. Tak sistem načrtovanja bo omogočal primerjavo različnih alternativ sistemov oskrbe z energijo ob sočasni prenovi stavb. Z večjo vključenostjo lastnikov in uporabnikov pri sodelovanju in sprejemanju odločitev se bodo dosegali večji prihranki energije in stroškov. V projektu sodeluje 10 partnerjev od raziskovalnih inštitucij, industrije, svetovalnih in inženirskih podjetij s področja učinkovite rabe energije in oskrbe z obnovljivimi viri do energetskih agencij. Skupna vrednost projekta znaša 3,3 mio € in traja tri leta. 

Vizija projekta MODER je razviti stroškovno in energetsko učinkovito ter uporabniku prijazno prenovo stavb kot del celotnega energetskega sistema. Glavni cilj projekta MODER je okrepiti in povečati sodelovanje inženirskih podjetij, energetskih menedžerjev in svetovalcev z občinami in lastniki stavb pri obnovi stavb na regionalni ravni in uporabiti pristop širše tudi na evropskih in svetovnih trgih.

Slovenijo v projektu zastopata dva partnerja, Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), ki bosta sodelovala pri razvoju orodij in pristopov za načrtovanje prenove sosesk s trajnostno oskrbo z energijo ter pri pilotni uporabi orodja na izbranem delu območja Krajevne skupnosti Zlato polje (MO Kranj).

Projekt MODER se bo osredotočil na iskanje dobrih praks in rešitev aktualnih z vidika evropskih držav severne, srednje in vzhodne Evrope. To bo omogočilo, da se bo projekt kasneje lahko uspešno implementiral tudi v drugih državah. Rezultati projekta MODER bodo preizkušeni in validirani na primerih. V okviru projekta bodo organizirane tudi delavnice, konference in seminarji, ki bodo namenjeni širjenju informacij in spodbujanju k učinkoviti energetski prenovi mestnih okrajev. 

Moto projekta je »Z znanjem in naprednimi orodji podpreti integrirano celovito načrtovanje prenove sosesk«.

Prisotne je pozdravil župan MO Kranj, Boštjan Trilar, ki je izrazil zadovoljstvo, da je bil evropski projekt uspešno pridobljen, in da bo v pilotnem projektu sodelovala tudi MO Kranj. V nadaljevanju je direktor LEAG, Anton Pogačnik, predstavil samo izvajanje projekta v Kranju in njegov pomen. Vodja projekta MODER, Jiry Nieminen, SWECO, Finska, je predstavil partnersko sodelovanje, potek postopka prijavljanja, dosedanjo izvajanje in organizacijo projekta. Sledile so še predstavitve projektnih partnerjev z demonstracijo programskega orodja (DECA) in izkušnje, ki so jih pridobili ob renovaciji stavb na nivoju sosesk na Dunaju. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo,  pa je predstavil aktivnosti, ki se izvajajo na področju energetske učinkovitost in izrabe obnovljivih virov energije v stavbnem sektorju Slovenije. Iz Gradbenega inštituta ZRMK je Marjana Šijanec Zavrl predstavila tipologijo stavb in energijsko modeliranje stavbnega fonda, Henrik Gjerkeš pa študijski primer trajnostne energijske prenove v Kočevju.

Video zapis z delavnice povezava 
Vir: GTV - Gorenjska televizija

www.moderproject.eu

»» Arhiv

anketa

ponedeljek, 5. nov 2018

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija