LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

torek, 24. okt 2017

MODER - Napredna energetska prenova sosesk

DELAVNICAveč o tem

torek, 26. sep 2017

ZERO - zmanjšanje energetske revščine občanov


V okviru mreže ENSVET opravljajo svetovalci tudi specifično dejavnost, ki se imenuje zmanjšanje energetske revščine občanov, na kratko ZERO. To storitev opravljajo v sodelovanju s centri za socialno delo.
več o tem

petek, 22. sep 2017

BUILD2LC - Za boljše in učinkovitejše energetske prenove

V četrtek, 21. septembra, je Lokalna energetska agencija Gorenjske organizirala tretji delovni sestanek delovne skupine BUILD2LC.
več o tem

sreda, 21. jun 2017

Zmanjševanje energetske revščine in izboljšanje zdravja - BUILD2LC

V okviru evropskega projekta BUILD2LC so se predstavniki Lokalne energetske Gorenjske, Eko sklada in Ministrstva za infrastrukturo, udeležili evropske konference na temo energetske revščine. Konferenca je potekala 13. junija v mestu Gloucester, Velika Britanija, kjer je dogodek gostila Energetska agencija Severn Wye.več o tem

torek, 20. jun 2017

Evropski teden trajnostne energije 2017 v Mestni občini Kranj

LEAG 20.06.2017
več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Razvoj inovativnih oblikovalskih orodij za energetsko obnovo mestnih okrožij

V Kranju prva mednarodna delavnica evropskega projekta MODER - Obzorje 2020


V prostorih Mestne knjižnice Kranj se je danes odvijala mednarodna delavnica projekta MODER, ki je sofinanciran s sredstvi programa Obzorje 2020. Projekt MODER si je za cilj zadal vpeljavo inovativnih oblikovalskih orodij za obnovo stavb na ravni okrožij. Tak sistem načrtovanja bo omogočal primerjavo različnih alternativ sistemov oskrbe z energijo ob sočasni prenovi stavb. Z večjo vključenostjo lastnikov in uporabnikov pri sodelovanju in sprejemanju odločitev se bodo dosegali večji prihranki energije in stroškov. V projektu sodeluje 10 partnerjev od raziskovalnih inštitucij, industrije, svetovalnih in inženirskih podjetij s področja učinkovite rabe energije in oskrbe z obnovljivimi viri do energetskih agencij. Skupna vrednost projekta znaša 3,3 mio € in traja tri leta. 

Vizija projekta MODER je razviti stroškovno in energetsko učinkovito ter uporabniku prijazno prenovo stavb kot del celotnega energetskega sistema. Glavni cilj projekta MODER je okrepiti in povečati sodelovanje inženirskih podjetij, energetskih menedžerjev in svetovalcev z občinami in lastniki stavb pri obnovi stavb na regionalni ravni in uporabiti pristop širše tudi na evropskih in svetovnih trgih.

Slovenijo v projektu zastopata dva partnerja, Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), ki bosta sodelovala pri razvoju orodij in pristopov za načrtovanje prenove sosesk s trajnostno oskrbo z energijo ter pri pilotni uporabi orodja na izbranem delu območja Krajevne skupnosti Zlato polje (MO Kranj).

Projekt MODER se bo osredotočil na iskanje dobrih praks in rešitev aktualnih z vidika evropskih držav severne, srednje in vzhodne Evrope. To bo omogočilo, da se bo projekt kasneje lahko uspešno implementiral tudi v drugih državah. Rezultati projekta MODER bodo preizkušeni in validirani na primerih. V okviru projekta bodo organizirane tudi delavnice, konference in seminarji, ki bodo namenjeni širjenju informacij in spodbujanju k učinkoviti energetski prenovi mestnih okrajev. 

Moto projekta je »Z znanjem in naprednimi orodji podpreti integrirano celovito načrtovanje prenove sosesk«.

Prisotne je pozdravil župan MO Kranj, Boštjan Trilar, ki je izrazil zadovoljstvo, da je bil evropski projekt uspešno pridobljen, in da bo v pilotnem projektu sodelovala tudi MO Kranj. V nadaljevanju je direktor LEAG, Anton Pogačnik, predstavil samo izvajanje projekta v Kranju in njegov pomen. Vodja projekta MODER, Jiry Nieminen, SWECO, Finska, je predstavil partnersko sodelovanje, potek postopka prijavljanja, dosedanjo izvajanje in organizacijo projekta. Sledile so še predstavitve projektnih partnerjev z demonstracijo programskega orodja (DECA) in izkušnje, ki so jih pridobili ob renovaciji stavb na nivoju sosesk na Dunaju. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo,  pa je predstavil aktivnosti, ki se izvajajo na področju energetske učinkovitost in izrabe obnovljivih virov energije v stavbnem sektorju Slovenije. Iz Gradbenega inštituta ZRMK je Marjana Šijanec Zavrl predstavila tipologijo stavb in energijsko modeliranje stavbnega fonda, Henrik Gjerkeš pa študijski primer trajnostne energijske prenove v Kočevju.

Video zapis z delavnice povezava 
Vir: GTV - Gorenjska televizija

www.moderproject.eu

»» Arhiv

anketa

petek, 30. maj 2014

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija