LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

četrtek, 22. nov 2018

Anketa za INOVATIVNA ZELENA mala in srednja podjetja

V imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vas naprošamo za izpolnitev ankete s katero želijo pridobiti mnenje čim več slovenskih podjetij. Namen ankete je ugotoviti možne rešitve za izzive financiranja inovacij za podjetja zelenih sektorjev in oblikovati posebno podporno orodje, ki bo prilagojeno potrebam in značilnostim MSP, kar bo pomagalo pri dostop do sredstev in izboljšanje uspeha vlog za financiranje v 9 državah. Spletna anketa je prevedena v slovenščino, potreben čas za izpolnitev je 10 minut.več o tem

ponedeljek, 1. okt 2018

Predstavitev Akcijskega načrta za energetsko prenovo stavb - BUILD2LC

V okviru projekta BUILD2LC Intereg Europe sta Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) in Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) predstavila Akcijski načrt za energetsko prenovo stavb oziroma predlog, kako bi lahko v Sloveniji izboljšali energetsko prenovo stavb. več o tem

petek, 31. avg 2018

Kranj z novimi postajami za električna kolesa

Sistem KRsKOLESOM ima pet novih postaj, Kranj pa ima po novem tudi največji elektrificiran sistem  za izposojo koles v državi.
več o tem

ponedeljek, 2. jul 2018

3. mesto za primer dobre prakse - System Dominum

Primer dobre prakse na projektu BUILD2LC, System Dominum, ki ga je predlagala Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), je na tekmovanju primerov dobrih praks projektov Interreg Europe osvojil tretje mesto. Projekt ima velik potencial v evropskem okolju, saj so zanimanje zanj že pokazali Španci in drugi projektni partnerji.

več o tem

sreda, 14. mar 2018

S projektom BUILD2LC do hitrejše in učinkovitejše energetske prenove stavb

Ljubljana, 13.3. - 14.3. 2018več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Otvoritev novih prostorov Lokalne energetske agencije Gorenjske

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj je v četrtek 14. aprila skupaj s predsednikom uprave Elektra Gorenjske mag. Bojanom Luskovcem in direktorjem Gorenjskih Elektrarn Alešem Ažmanom direktorju Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG) mag. Antonu Pogačniku slavnostno predal v uporabo nove prostore. 


LEAG je do sedaj delovala v občinskih prostorih, ki pa so zaradi širjenja dejavnosti postali premajhni. Agencija, ki je sofinancirana s strani programa Inteligentna energija za Evropo, deluje za  vse gorenjske občine skupaj z Mestno občino Kranj 18 po številu, je z delovanjem pričela v drugi polovici leta 2009. V času dosedanjega delovanja je vzpostavila dobre kontakte in sodelovanje z večino gorenjskih občin in  njihovimi župani. Od septembra 2010 jo vodi mag. Anton Pogačnik. V agenciji sta trenutno zaposlena še dva svetovalca s področja energetike in gospodarstva. 

Temeljna naloga LEAG je pomagati občinam pri sprejemanj odločitev na področju energetike, osveščati javnosti o povečevanju uporabe alternativnih virov ter o varčevanju z energijo. Občinam nudijo pomoč pri izdelavi in ustreznem noveliranju obstoječih občinskih Lokalnih energetskih konceptov (LEK-ov), katere so na podlagi Energetskega zakona dolžne izdelati do konca leta 2011.

V skladu z evropskimi zavezami in Nacionalnim energetskim programom LEAG promovira aktivnosti s katerimi naj bi se dosegle zaveze Slovenije, ki so: za 20% povečanje deleža obnovljivih virov v proizvodnji energije, 20% znižanje porabe energije in 20% znižanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. 

Cilj LEAG je zbrati podatke o energetski učinkovitosti ključnih javnih objektov na Gorenjskem, pripraviti njihovo analizo ter predstaviti ukrepe s katerimi bi ti objekti postali energetsko bolj učinkoviti. V ta namen LEAG za večino gorenjskih občin pripravlja projekt energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, ki se oziroma se bo najprej izvajal v osnovnih šolah. Energetsko knjigovodstvo je sestaven del energetskega menedžmenta, katerega bo LEAG vpeljal v tiste gorenjske občine, ki so ali še bodo podpisale pogodbe o izvajanju teh aktivnosti.

LEAG opravlja tudi svetovanje pri pripravi dokumentacije ob aktualnih razpisih ministrstev v RS, EKO sklada, prekomejnih in mednarodnih razpisih, za šolarje pa organizirajo različna predavanja, izobraževalne delavnice in eksperimente ob tehničnih dnevih. V lanskem letu je bila tako organizirana delavnica o pasivnih zgradbah in o učinkoviti energetski obnovi. Opravljena je bila študija potenciala sončnih elektrarn na strehah javnih stavb v večini občin, trenutno pa potekajo priprave na konferenco o uporabi različnih vrst biomase na Gorenjskem.

Fotografije z otvoritve:

              Leag

Leag

Leag

 Leag»» Arhiv

anketa

ponedeljek, 5. nov 2018

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija