LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

sreda, 14. mar 2018

S projektom BUILD2LC do hitrejše in učinkovitejše energetske prenove stavb

Ljubljana, 13.3. - 14.3. 2018več o tem

torek, 24. okt 2017

MODER - Napredna energetska prenova sosesk

DELAVNICAveč o tem

torek, 26. sep 2017

ZERO - zmanjšanje energetske revščine občanov


V okviru mreže ENSVET opravljajo svetovalci tudi specifično dejavnost, ki se imenuje zmanjšanje energetske revščine občanov, na kratko ZERO. To storitev opravljajo v sodelovanju s centri za socialno delo.
več o tem

petek, 22. sep 2017

BUILD2LC - Za boljše in učinkovitejše energetske prenove

V četrtek, 21. septembra, je Lokalna energetska agencija Gorenjske organizirala tretji delovni sestanek delovne skupine BUILD2LC.
več o tem

sreda, 21. jun 2017

Zmanjševanje energetske revščine in izboljšanje zdravja - BUILD2LC

V okviru evropskega projekta BUILD2LC so se predstavniki Lokalne energetske Gorenjske, Eko sklada in Ministrstva za infrastrukturo, udeležili evropske konference na temo energetske revščine. Konferenca je potekala 13. junija v mestu Gloucester, Velika Britanija, kjer je dogodek gostila Energetska agencija Severn Wye.več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Otvoritev novih prostorov Lokalne energetske agencije Gorenjske

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj je v četrtek 14. aprila skupaj s predsednikom uprave Elektra Gorenjske mag. Bojanom Luskovcem in direktorjem Gorenjskih Elektrarn Alešem Ažmanom direktorju Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG) mag. Antonu Pogačniku slavnostno predal v uporabo nove prostore. 


LEAG je do sedaj delovala v občinskih prostorih, ki pa so zaradi širjenja dejavnosti postali premajhni. Agencija, ki je sofinancirana s strani programa Inteligentna energija za Evropo, deluje za  vse gorenjske občine skupaj z Mestno občino Kranj 18 po številu, je z delovanjem pričela v drugi polovici leta 2009. V času dosedanjega delovanja je vzpostavila dobre kontakte in sodelovanje z večino gorenjskih občin in  njihovimi župani. Od septembra 2010 jo vodi mag. Anton Pogačnik. V agenciji sta trenutno zaposlena še dva svetovalca s področja energetike in gospodarstva. 

Temeljna naloga LEAG je pomagati občinam pri sprejemanj odločitev na področju energetike, osveščati javnosti o povečevanju uporabe alternativnih virov ter o varčevanju z energijo. Občinam nudijo pomoč pri izdelavi in ustreznem noveliranju obstoječih občinskih Lokalnih energetskih konceptov (LEK-ov), katere so na podlagi Energetskega zakona dolžne izdelati do konca leta 2011.

V skladu z evropskimi zavezami in Nacionalnim energetskim programom LEAG promovira aktivnosti s katerimi naj bi se dosegle zaveze Slovenije, ki so: za 20% povečanje deleža obnovljivih virov v proizvodnji energije, 20% znižanje porabe energije in 20% znižanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. 

Cilj LEAG je zbrati podatke o energetski učinkovitosti ključnih javnih objektov na Gorenjskem, pripraviti njihovo analizo ter predstaviti ukrepe s katerimi bi ti objekti postali energetsko bolj učinkoviti. V ta namen LEAG za večino gorenjskih občin pripravlja projekt energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, ki se oziroma se bo najprej izvajal v osnovnih šolah. Energetsko knjigovodstvo je sestaven del energetskega menedžmenta, katerega bo LEAG vpeljal v tiste gorenjske občine, ki so ali še bodo podpisale pogodbe o izvajanju teh aktivnosti.

LEAG opravlja tudi svetovanje pri pripravi dokumentacije ob aktualnih razpisih ministrstev v RS, EKO sklada, prekomejnih in mednarodnih razpisih, za šolarje pa organizirajo različna predavanja, izobraževalne delavnice in eksperimente ob tehničnih dnevih. V lanskem letu je bila tako organizirana delavnica o pasivnih zgradbah in o učinkoviti energetski obnovi. Opravljena je bila študija potenciala sončnih elektrarn na strehah javnih stavb v večini občin, trenutno pa potekajo priprave na konferenco o uporabi različnih vrst biomase na Gorenjskem.

Fotografije z otvoritve:

              Leag

Leag

Leag

 Leag»» Arhiv

anketa

petek, 30. maj 2014

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija