LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

petek, 14. jun 2019

Energetsko najbolj prodorne občine leta 2019 so Poljčane, Bled in Ljubljana

V Ljubljani so danes na konferenci En.občina & En.management 019 razglasili energetsko najbolj prodorne občine v Sloveniji. V kategoriji malih občin je zmagala Občina Poljčane, v kategoriji srednje velikih Občina Bled, v kategoriji mestnih občin pa Mestna občina Ljubljana.

več o tem

sreda, 3. apr 2019

Vabilo

Konferenca

ENERGETSKO-PODNEBNO NAČRTOVANJE NA REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI

 ter 10 let Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG)

 10. 4. 2019, Knauf Insulation Experience Center, Škofja Loka

 

več o tem

torek, 2. apr 2019

LEAG participated at SMART_watch project Interreg Central Europe

More than 50 representatives of the Regional Observatories - business support institutions - gathered in Kapfenberg (Austria) to discuss regional innovations and joint plans for the future.

več o tem

četrtek, 22. nov 2018

Anketa za INOVATIVNA ZELENA mala in srednja podjetja

V imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vas naprošamo za izpolnitev ankete s katero želijo pridobiti mnenje čim več slovenskih podjetij. Namen ankete je ugotoviti možne rešitve za izzive financiranja inovacij za podjetja zelenih sektorjev in oblikovati posebno podporno orodje, ki bo prilagojeno potrebam in značilnostim MSP, kar bo pomagalo pri dostop do sredstev in izboljšanje uspeha vlog za financiranje v 9 državah. Spletna anketa je prevedena v slovenščino, potreben čas za izpolnitev je 10 minut.več o tem

ponedeljek, 1. okt 2018

Predstavitev Akcijskega načrta za energetsko prenovo stavb - BUILD2LC

V okviru projekta BUILD2LC Intereg Europe sta Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) in Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) predstavila Akcijski načrt za energetsko prenovo stavb oziroma predlog, kako bi lahko v Sloveniji izboljšali energetsko prenovo stavb. več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Nacionalni konzorcij energetskih agencij Slovenije

Štiri leta delovanja Nacionalnega konzorcija energetskih agencij Slovenije

Pogodbo o ustanovitvi nacionalnega konzorcija energetskih agencij so 19 oktobra 2007 podpisali Lokalna energetska agencija za Pomurje, Energetska agencija za Podravje, Goriška lokalna energetska agencija, Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško. Osnovni namen in cilji ustanovitve konzorcija je bil ustanovitev zveze z namenom vzpostavitve skupnih okvirjev sodelovanja in uresničevanja zastavljenih prioritet, ki temeljijo na treh stebrih dela in sicer:

a) Energetski managment, ki vključuje:
- promocija, priprava podlag in nudenje podpore ter izvedba zelenih javnih naročil za ciljne skupine,
- vzpostavljanje in izvedba subvencioniranja investicij v URE in OVE na lokalnem nivoju,organizacija in implementacija akcijskega programa energetskih zasnov,
- priprava pravnih okvirjev in podlag za področje izdajanja mnenj in soglasij k investicijam javnega sektorja na lokalnem nivoju, ki imajo energetski učinek,
- sodelovanje in podpora pri izdajanju energetskih izkaznic javnih in zasebnih stavb.

b) Energetska baza podatkov, ki vključuje:
- pripravo podlag  in  zbiranje podatkov s področja  oskrbe in rabe energije ter evidentiranje potencialov s področja URE in OVE,
- koordinacija zbiranja, zbiranje, analiziranje podatkov in vodenje ter ažuriranje evidence baze podatkov na nacionalnem nivoju.

c) Informiranje, promocija in diseminacija rezultatov, ki vključuje:
- kreiranje skupne podobe in skupnega delovanja na nacionalni ravni med posameznimi energetskimi agencijami;
- promocija OVE in URE v okviru nacionalno zastavljene strategije promocije;
- prenos informacij, ki izvirajo iz pravnih aktov iz evropske in nacionalne zakonodaje na področje lokalnih skupnosti, pravnih oseb in občanov, ki bo temeljilo na medsebojnem sodelovanju med člani in prenosu dobrih praks,
- informiranje in ozaveščanje ciljnih skupin o aktualnih dogodkih s področja energetike.

Podpis pogodbe se je zgodil v Martjancih in sicer s podporo vseh občin ustanoviteljic agencij / občin, ki so bile prijaviteljice projektov ustanovitve in zagona agencij do Evropske Komisije v okviru programa Inteligentna energija Evrope. Pri tem prelomnem dogodku je še pomembneje, da je podporo pri ustanovitvi s podpisom Pisma o nameri vzpodbujanja energetskih agencij podalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor oziroma tedanji minister g. Janez Podobnik. S tem je konzorcij pridobil izražen skupen interes za sodelovanje in vzajemno podporo pri uresničevanju zastavljenih ciljev, ki so izhajale iz podpisane Pogodbe o ustanovitvi Nacionalnega konzorcija  energetskih agencij in njihovega poslanstva.
 
Prisotni podporniki in podpisniki pogodbe so bili enoznačnega mnenja in usmerjeni k skupnim ciljem kot tudi seznanjeni s projektom razvoja konzorcija ter načrtovanimi aktivnostmi v okviru tega projekta. Dejstvo je, da vsi vključeni konzorcij tudi danes podpirajo in da lahko rečemo, da je bil izražen interes za sodelovanje pri nadaljnjih aktivnostih potrebnih za realizacijo tega projekta v preteklem obdobju konkretno realiziran. Prav tako ministrstvo, danes Ministrstvo za gospodarstvo (ki je prevzelo področje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije od Ministrstvo za okolje in prostor), poizkuša zagotavljati čim ugodnejša izhodišča za delo na nacionalnem nivoju.

Kot prednost pri koordiniranju dela konzorcija naj navedemo, da je med agencijami dogovorjeno zastopanje in vodenje konzorcija po principu predsedovanja agencij za šestmesečni mandat, pri katerem se pa agencije zamenjujejo / krožni sistem. Tako ima vsaka agencija, preko aktualnega direktorja agencije, možnost in priložnost, da je šest mesečni koordinator delovanja konzorcija na nacionalnem nivoju. Seveda je konzorcij odprtega tipa in danes vključuje vse energetske agencije s področja Slovenije, ki opravljajo poslanstvo v skupnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.

Konec leta se zaključi mandat koordinacije konzorcija Lokalne energetske agencije Gorenjske in s tem bo tudi zaključen prvi krog predaj mandatov upravljanja konzorcija ter ga bo ponovno prevzela prvo nastala Lokalna energetska agencija za Pomurje.
»» Arhiv

anketa

ponedeljek, 5. nov 2018

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija