LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

sreda, 14. mar 2018

S projektom BUILD2LC do hitrejše in učinkovitejše energetske prenove stavb

Ljubljana, 13.3. - 14.3. 2018več o tem

torek, 24. okt 2017

MODER - Napredna energetska prenova sosesk

DELAVNICAveč o tem

torek, 26. sep 2017

ZERO - zmanjšanje energetske revščine občanov


V okviru mreže ENSVET opravljajo svetovalci tudi specifično dejavnost, ki se imenuje zmanjšanje energetske revščine občanov, na kratko ZERO. To storitev opravljajo v sodelovanju s centri za socialno delo.
več o tem

petek, 22. sep 2017

BUILD2LC - Za boljše in učinkovitejše energetske prenove

V četrtek, 21. septembra, je Lokalna energetska agencija Gorenjske organizirala tretji delovni sestanek delovne skupine BUILD2LC.
več o tem

sreda, 21. jun 2017

Zmanjševanje energetske revščine in izboljšanje zdravja - BUILD2LC

V okviru evropskega projekta BUILD2LC so se predstavniki Lokalne energetske Gorenjske, Eko sklada in Ministrstva za infrastrukturo, udeležili evropske konference na temo energetske revščine. Konferenca je potekala 13. junija v mestu Gloucester, Velika Britanija, kjer je dogodek gostila Energetska agencija Severn Wye.več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Javni razpis PURE 2013

Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju - Energija plus, d.o.o.

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:
A.    Vgradnja toplotnih črpalk
B.    Vgradnja sprejemnikov sončne energije
C.    Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave
D.    Izvedba energetskih pregledov
E.    Programi informiranja in ozaveščanja
F.    Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote
G.    Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin
H.    Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov
I.    Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih

Višina nepovratne finančne spodbude znaša za posamezne ukrepe 20%, za ukrep Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih 30%, za ukrep Izvedba energetskih pregledov ter Programi informiranja in ozaveščanja 50% upravičenih stroškov ob upoštevanju velikosti podjetja.

Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati najkasneje 12.03.2013, nato pa vsak drugi delovni torek (v primeru, da je to dela prosti dan, se odpiranje izvaja naslednji delovni dan). Zadnje odpiranje bo izvedeno 02.07.2013 oziroma do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

V kolikor vlagatelj vlogo pošilja po pošti, jo pošlje na naslov: 
ENERGIJA PLUS D.O.O., Veselova ulica 10, 2000 Maribor.
V kolikor vlagatelj vlogo dostavi osebno, jo odda na naslovu: 
ENERGIJA PLUS D.O.O., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v vložišče).

Vloga mora biti oddana v zapečateni ovojnici ter opremljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Povezava na razpis»» Arhiv

anketa

petek, 30. maj 2014

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija