LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

ponedeljek, 2. jul 2018

3. mesto za primer dobre prakse - System Dominum

Primer dobre prakse na projektu BUILD2LC, System Dominum, ki ga je predlagala Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), je na tekmovanju primerov dobrih praks projektov Interreg Europe osvojil tretje mesto. Projekt ima velik potencial v evropskem okolju, saj so zanimanje zanj že pokazali Španci in drugi projektni partnerji.

več o tem

sreda, 14. mar 2018

S projektom BUILD2LC do hitrejše in učinkovitejše energetske prenove stavb

Ljubljana, 13.3. - 14.3. 2018več o tem

torek, 24. okt 2017

MODER - Napredna energetska prenova sosesk

DELAVNICAveč o tem

torek, 26. sep 2017

ZERO - zmanjšanje energetske revščine občanov


V okviru mreže ENSVET opravljajo svetovalci tudi specifično dejavnost, ki se imenuje zmanjšanje energetske revščine občanov, na kratko ZERO. To storitev opravljajo v sodelovanju s centri za socialno delo.
več o tem

petek, 22. sep 2017

BUILD2LC - Za boljše in učinkovitejše energetske prenove

V četrtek, 21. septembra, je Lokalna energetska agencija Gorenjske organizirala tretji delovni sestanek delovne skupine BUILD2LC.
več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Dodatnih 42,5 milijonov EUR za izvedbo sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti

Dodatnih 42,5 milijonov evrov za izvedbo sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti


Ljubljana, 7. marca 2013 – Vlada RS je danes na redni seji sprejela sklep, da se dodelijo dodatne pravice porabe za namen izvajanja »Javnega razpisa za izbor operacij za izvedbo energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v skupni višini 42,5 mio EUR dodatnih EU sredstev.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je pripravilo Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti” v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov energetske sanacije stavb osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti, v naslednji vsebini:

- energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken).

V okviru operacij, ki so v izvedbi MZIP, je bil skladno s sprejetimi ukrepi vlade za pospešeno pripravo projektov in koriščenje sredstev finančne perspektive 2007–2013 narejen pregled izvajanja operacij, na podlagi katerega je bil pripravljen predlog zmanjšanja pravic porabe za prvo razvojno prioriteto (železniška infrastruktura) kot posledica odločitve, da se operacije »Gradnja nove železniške povezave Divača – Koper« ne izvede v tekoči finančni perspektivi. Na tej podlagi je bila predlagana prerazporeditev prostih sredstev na področje z visoko dodano vrednostjo in izkazanimi potrebami po sredstvih kohezijskega sklada -  6. razvojno prioriteto OP ROPI – Področje trajnostne rabe energije.

Z danes sprejetim sklepom Vlada Republika Slovenije dodeljuje dodatne pravice porabe v višini 42,5 milijonov evrov dodatnih sredstev EU za izvajanje javnega razpisa. Javni razpis se financira delno iz obstoječih pravic porabe in delno iz dodatnih pravic porabe. Z ukrepom dodatnih pravic porabe se zagotavlja, da sredstva kohezijskega sklada ne bodo izgubljena, in da bo Republika Slovenija ob zaključku finančne perspektive 2007-2013 (z obdobjem upravičenih izdatkov do 31. 12. 2015) lahko počrpala 100 % evropskih sredstev.

Povezava»» Arhiv

anketa

petek, 30. maj 2014

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija