LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

torek, 24. okt 2017

MODER - Napredna energetska prenova sosesk

DELAVNICAveč o tem

torek, 26. sep 2017

ZERO - zmanjšanje energetske revščine občanov


V okviru mreže ENSVET opravljajo svetovalci tudi specifično dejavnost, ki se imenuje zmanjšanje energetske revščine občanov, na kratko ZERO. To storitev opravljajo v sodelovanju s centri za socialno delo.
več o tem

petek, 22. sep 2017

BUILD2LC - Za boljše in učinkovitejše energetske prenove

V četrtek, 21. septembra, je Lokalna energetska agencija Gorenjske organizirala tretji delovni sestanek delovne skupine BUILD2LC.
več o tem

sreda, 21. jun 2017

Zmanjševanje energetske revščine in izboljšanje zdravja - BUILD2LC

V okviru evropskega projekta BUILD2LC so se predstavniki Lokalne energetske Gorenjske, Eko sklada in Ministrstva za infrastrukturo, udeležili evropske konference na temo energetske revščine. Konferenca je potekala 13. junija v mestu Gloucester, Velika Britanija, kjer je dogodek gostila Energetska agencija Severn Wye.več o tem

torek, 20. jun 2017

Evropski teden trajnostne energije 2017 v Mestni občini Kranj

LEAG 20.06.2017
več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Župan Mestne občine Kranj je podpisal pristop h Konvenciji županov

Mestna občina Kranj je danes postala prva gorenjska občina, ki se je prostovoljno zavezala k dodatnemu povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na svojem območju.


Dogodek je bil namenjen evropski pobudi Konvenciji županov, za katero je občinski svet Mestne občine Kranj dne 22. maju 2013 izglasoval pooblastilo županu, da podpiše pristopni obrazec. Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) je tako ključni dokument, v katerem se določi kako namerava občina doseči zmanjšanje CO2 do leta 2020. Na podlagi rezultatov osnovne evidence emisij se identificirajo najustreznejša področja ukrepanja in priložnosti za doseganje zmanjšanja emisij CO2. Določa tudi vzpostavljene dejavnosti in ukrepe za doseganje ciljev, poleg tega pa tudi časovne okvire in dodeljene odgovornosti. Na evropskem nivoju je k pobudi pristopilo že 4.576 občin in mest od tega jih je v Sloveniji 16.

V pozdravnem nagovoru župana Mestne občine Kranj g. Mohorja Bogataja so bile izpostavljene aktivnosti občine s katerimi je bilo v zadnjem letu izvedenih več uspešnih projektov na področju URE in OVE. Med njimi je tako energetska sanacija občinske stavbe, energetska prenova bazenskega kompleksa v Športnem centru Kranj in energetsko knjigovodstvo. Občina pa je bila uspešna tudi na razpisih za pridobitev sredstev sofinanciranja za energetske sanacije, pričakuje pa se tudi odobritev še nekaterih vlog za energetsko obnovo šolskih objektov in vrtcev.

Doc. dr. Henrik Gjerkeš, Inštitut ZRMK, je podrobneje predstavil Konvencijo županov. S podpisom Konvencije županov tako občina postane članica zveze evropskih trajnostno najnaprednejših lokalnih skupnosti. Svojo politično zavezo preoblikuje v celovito strategijo s konkretnimi ukrepi in projekti. Tako si odpre nov razvojni potencial in dodatne možnosti. Občina si tako izdela prioritete, posodobi načrt razvojnih programov in pripravi projekte, za katere nato uspešno kandidira na razpisih. Rezultat vseh teh aktivnosti so pozitivni okoljski in finančni učinki ne samo za občinsko blagajno, ampak tudi za občane in lokalno gospodarstvo. Naloge pri izvajanju trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP) pa je predstavil g. Črtomir Kurnik iz LEAG.

Ga. Blaža Perpar, Eltec Petrol, je predstavila energetsko pogodbeništvo s katerim je omogočeno, da občin in lokalne skupnosti z javno-zasebnim partnerstvom pridejo do energetsko učinkovitejšega  načina ogrevanja in sanacije javnih objektov.

Energetski menedžment je dejavnost za učinkovito izvajanje LEK in pomeni sistematično dejavnost optimiranja procesov za izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije je povedal mag. Anton Pogačnik, direktor LEAG. Rezultati so lahko vidni v velikih prihrankih, izboljševanju stanja okolja in v trajnostnem razvoju lokalnih skupnosti - občin. Energetski menedžment LEAG izvaja že v 12 od 18-tih gorenjskih občin je še povedal Pogačnik.

G. Metod Ivančič, LEAG, je predstavil energetsko knjigovodstvo in izdelavo energetske izkaznice. Izpostavil je prednosti projektov s kratko vračilno dobo. Kot primer je navedel investicijo v višini 6.000€ s katero je možno doseči tudi 15% zmanjšanje porabe energije v javnih objektih. Pomembno je, da za sanacijo izberemo tiste objekte, ki nadpovprečno izstopajo pri porabi energije. Pri izbiri primernih objektov uporabljamo energetsko knjigovodstvo s katerim zberemo podatke o porabi energentov. V naslednjem koraku pa je za določitev in ocenitev gradbenih posegov potreben razširjeni energetski pregled objekta.

Dogodek se je zaključil s slavnostnim podpisom Konvencije županov župana Mesten občine Kranj g. Mohorja Bogataja.

Galerija slik

VIDEO (GTV): MO Kranj za večjo energetsko učinkovitost

mag. Anton Pogačnik, direktor LEAG
»» Arhiv

anketa

petek, 30. maj 2014

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija