LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

torek, 24. okt 2017

MODER - Napredna energetska prenova sosesk

DELAVNICAveč o tem

torek, 26. sep 2017

ZERO - zmanjšanje energetske revščine občanov


V okviru mreže ENSVET opravljajo svetovalci tudi specifično dejavnost, ki se imenuje zmanjšanje energetske revščine občanov, na kratko ZERO. To storitev opravljajo v sodelovanju s centri za socialno delo.
več o tem

petek, 22. sep 2017

BUILD2LC - Za boljše in učinkovitejše energetske prenove

V četrtek, 21. septembra, je Lokalna energetska agencija Gorenjske organizirala tretji delovni sestanek delovne skupine BUILD2LC.
več o tem

sreda, 21. jun 2017

Zmanjševanje energetske revščine in izboljšanje zdravja - BUILD2LC

V okviru evropskega projekta BUILD2LC so se predstavniki Lokalne energetske Gorenjske, Eko sklada in Ministrstva za infrastrukturo, udeležili evropske konference na temo energetske revščine. Konferenca je potekala 13. junija v mestu Gloucester, Velika Britanija, kjer je dogodek gostila Energetska agencija Severn Wye.več o tem

torek, 20. jun 2017

Evropski teden trajnostne energije 2017 v Mestni občini Kranj

LEAG 20.06.2017
več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Evropski teden trajnostne energije 2014 v Mestni občini Kranj

9. Evropski teden trajnostne energije (EUSEW) v Mestni občini Kranj v znamenju sprejetega Trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP).


Evropski teden trajnostne energije poteka od leta 2006 dalje in je nastal kot pobuda Evropske komisije. V tednu trajnostne energije je organizirana vrsta informativnih aktivnosti, kjer energetske agencije, javni organi, zasebne družbe, nevladne organizacije in industrijska združenja predstavljajo energetske in podnebne cilje EU.

 

Lokalna energetska agencija Gorenjske je v ponedeljek, 23. junija organizirala informativno stojnico na Maistrovem trgu v Kranju. Obiskovalci stojnice so lahko preizkusili električno kolo, predstavnik ENSVETa, ki občanom skozi vse leto nudi energetsko svetovanje, pa je predstavil investicijske in neinvesticijske ukrepe, s katerimi lahko v gospodinjstvih prihranimo energijo. V sodelovanju z različnimi podjetji, ki delujejo na Gorenjskem, pa so bili predstavljeni tudi uspešni projekti in storitve, ki jih nudijo.

 

Predstavljen je bil tudi februarju sprejeti SEAP MO Kranj s katerim je zadan cilj 21% zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2020. Na promocijskem letaku je tako prikazan akcijski načrt oziroma pregled predvidenih ukrepov. Izdelava in izvajanje promocijskih aktivnosti SEAP MO Kranj je delno sofinancirana s strani evropskega programa SEAP ALPS. V okviru omenjenega programa pričakujejo pristop h Konvenciji županov in izdelavo SEAP v še eni gorenjski občini. SEAP je strateški dokument, ki vsebuje načrt lokalne skupnosti, kako bo kot podpisnik Konvencije županov dosegla svoje obveze do leta 2020. Izdelan je na osnovi celostnega pristopa in načrtovanja lokalnih energetskih konceptov. Osredotoča se na zmanjševanje energetskih potreb v številnih ključnih dejavnostih ter na možno uporabo lokalnih virov obnovljive energije, ki bi pokrili potrebe po energiji. Prav tako pa ta dokument določa cilje in ukrepe za zmanjševanje CO2 v opredeljenem obdobju.

 

LEAG občinam svetuje na področju energetskega upravljanja objektov v njihovi lasti in nudi pomoč pri odločitvah za investicije s področja URE in OVE. Z uporabo energetskega knjigovodstva, katerega so pričeli uvajati v več gorenjskih občinah, pridobivajo podatke o energetski učinkovitosti posameznega objekta. S temi podatki lastniku objekta priporočajo nadaljnje ukrepe in jim tudi predstavijo predvidene prihranke. Z nadaljnjim poglobljenim energetskim pregledom pa lahko tudi bolj natančno ugotovijo zakaj prihaja do odstopanj pri porabi energije. V določenih primerih se lahko odstopanja uredijo  z neinvesticijskimi ukrepi v nasprotnem primeru pa v takem dokumentu priporočijo ukrepe za celovito energetsko sanacijo objektov. 
»» Arhiv

anketa

petek, 30. maj 2014

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija