LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

petek, 14. jun 2019

Energetsko najbolj prodorne občine leta 2019 so Poljčane, Bled in Ljubljana

V Ljubljani so danes na konferenci En.občina & En.management 019 razglasili energetsko najbolj prodorne občine v Sloveniji. V kategoriji malih občin je zmagala Občina Poljčane, v kategoriji srednje velikih Občina Bled, v kategoriji mestnih občin pa Mestna občina Ljubljana.

več o tem

sreda, 3. apr 2019

Vabilo

Konferenca

ENERGETSKO-PODNEBNO NAČRTOVANJE NA REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI

 ter 10 let Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG)

 10. 4. 2019, Knauf Insulation Experience Center, Škofja Loka

 

več o tem

torek, 2. apr 2019

LEAG participated at SMART_watch project Interreg Central Europe

More than 50 representatives of the Regional Observatories - business support institutions - gathered in Kapfenberg (Austria) to discuss regional innovations and joint plans for the future.

več o tem

četrtek, 22. nov 2018

Anketa za INOVATIVNA ZELENA mala in srednja podjetja

V imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vas naprošamo za izpolnitev ankete s katero želijo pridobiti mnenje čim več slovenskih podjetij. Namen ankete je ugotoviti možne rešitve za izzive financiranja inovacij za podjetja zelenih sektorjev in oblikovati posebno podporno orodje, ki bo prilagojeno potrebam in značilnostim MSP, kar bo pomagalo pri dostop do sredstev in izboljšanje uspeha vlog za financiranje v 9 državah. Spletna anketa je prevedena v slovenščino, potreben čas za izpolnitev je 10 minut.več o tem

ponedeljek, 1. okt 2018

Predstavitev Akcijskega načrta za energetsko prenovo stavb - BUILD2LC

V okviru projekta BUILD2LC Intereg Europe sta Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) in Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) predstavila Akcijski načrt za energetsko prenovo stavb oziroma predlog, kako bi lahko v Sloveniji izboljšali energetsko prenovo stavb. več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

BUILD2LC, BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDING REHABILITATION IN EUROPEAN REGIONS - SPODBUJANJE NIZKOOGLJIČNIH INOVATIVNIH SANACIJ STAVB V EVROPSKIH REGIJAH

Projekt stremi k spodbujanju energetskih sanacij stavb v Evropi, zmanjšanju porabe energije in izboljšanju politik, ki so naklonjene oblikovanju trga za specializirana podjetja v tem sektorju.


Evropski projekt BUILD2LC je del programa Interreg Europe in se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Splošni cilj projekta je spodbujanje energetskih sanacij stavb, zmanjšanje porabe energije in izboljšanje politik, naklonjenih oblikovanju trga za specializirana podjetja v tem sektorju.

75 odstotkov evropskih gospodinjstev je energetsko neučinkovitih, kar predstavlja visok potencial za iniciative, ki se osredotočajo na energetsko varčevanje in sanacije. BUILD2LC bo v veliki meri prispeval k uresničitvi energetskih ciljev Evropske unije. To bo dosegel z večdisciplinarnim pristopom, ki bo temeljil na izboljšanju konkurenčnosti gradbenega sektorja, ustvarjanju kvalificiranih delovnih mest, spodbujanju inovacij in odpravi energetske revščine, njegove rezultate pa bo mogoče zlahka ponoviti tudi v drugih regijah Evropske unije.

Glavne dejavnosti
 • 3 medregionalni tematski seminarji: novi finančni instrumenti (Litva), profesionalizacija gradbenega sektorja in inovacije (Poljska) ter aktiviranje povpraševanja in boj proti energetski revščini (Združeno kraljestvo).
 • 7 ekskurzij. 
 • 14 dvostranskih srečanj partnerskih regij. 
 • 35 regijskih delavnic z interesnimi skupinami. 
 • 3 tematska poročila, ki bodo temeljila na medregionalnih tematskih seminarjih. 
 • 70 primerjalnih podatkovnih kartic
 • 1 zemljevid inovacij z zbirko tehnoloških inovacij in energetskih sanacij. 
 • 1 informacijski dogodek na visoki evropski ravni. 
 • 7 informacijskih dogodkov na regionalni/lokalni ravni. 
 • 7 regionalnih akcijskih načrtov.

Ciljne skupine
 • Gospodinjstva
 • Podjetja trajnostnega gradbenega sektorja 
 • Oblikovalci politik na regionalni in evropski ravni s področja energetike in inovacij 
 • Potrošniška združenja in socialne ustanove 
 • Občine in lokalni organi 
 • Inovacijske ustanove in univerze 
 • Ranljive skupine

Glavni rezultati
 • Spodbujanje povpraševanja in investicij ter podpora državljanom pri izvajanju energetskih sanacij na tem področju.
 • Spodbujanje konkurenčnosti poslovnih omrežij, preoblikovanje poslovnih modelov in vključevanje vseh akterjev v vrednostno verigo sektorja energetskih sanacij.
 • Izboljšanje usposobljenosti delavcev, ki bodo zaposleni v novih tržnih nišah, ki jih ponujajo energetske sanacije stavb.
 • Spodbujanje uporabe novih materialov, inovativnih rešitev, javnega naročanja in sodelovanja med podjetji in znanstvenimi ustanovami.
 • Odprava ovir, ki preprečujejo sanacijo stavb; zlasti normativnih ali administrativnih preprek.

Obravnavane teme projekta
 • Novi finančni inštrumenti
 • Profesionalizacija v gradbenem sektorju
 • Energetska revščina in boj proti njej
 • Inovacije v gradbeništvu (nZEB) 


Proračun projekta:
Skupaj: 1.658.987 €
Vložek partnerjev:    274.341 €
ERDF prispevek: 1.384.645 € (83,4%)

Vodja projekta: Črtomir Kurnik, namestnik direktorja

www.interregeurope.eu/build2lc/#BUILD2LC 


anketa

ponedeljek, 5. nov 2018

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija