LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

torek, 3. mar 2020

Anketa na temo energetski pregledi v malih in srednje velikih podjetjih

Pozdravljeni,

Pred vami je ANONIMNA anketa  na temo energetski pregledi v malih in srednje velikih podjetjih. Čas trajanja: 5 minut.

več o tem

četrtek, 28. nov 2019

Partnerski sestanek projekta INNOVEAS v Ljubljani

Lokalna energetska agencija Gorenjske je gostila sestanek partnerjev projekta INNOVEAS, ki poteka pod okvirjem programa Horizon 2020.

več o tem

ponedeljek, 18. nov 2019

Drugo partnersko srečanje projekta SECAP

Dne 12. 11. 2019 je v Benetkah potekal 2. sestanek projektnih partnerjev SECAP. Ogledali smo si posledice podnebnih sprememb na terenu, saj se je ravno v času našega obiska morska gladina nadpovprečno dvignila in poplavila ulice Benetk. več o tem

petek, 25. okt 2019

Začel se je projekt TRECE (Erasmus+)

Dne 21.10. in 22.10. 2019 je bil v Valenciji, Španija izveden prvi sestanek partnerjev projekta TRECE (okrajšava za ime projekta »TRaning for Energy Consumers  Empowerment). Projektni partnerji so iz Španije, Romunije, Grčije, Bolgarije in Slovenije. Gre za manjši pilotni projekt programa Erasmus+, Strateška partnerstva, ki bo trajal dve leti.več o tem

petek, 14. jun 2019

Energetsko najbolj prodorne občine leta 2019 so Poljčane, Bled in Ljubljana

V Ljubljani so danes na konferenci En.občina & En.management 019 razglasili energetsko najbolj prodorne občine v Sloveniji. V kategoriji malih občin je zmagala Občina Poljčane, v kategoriji srednje velikih Občina Bled, v kategoriji mestnih občin pa Mestna občina Ljubljana.

več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

BUILD2LC, BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDING REHABILITATION IN EUROPEAN REGIONS - SPODBUJANJE NIZKOOGLJIČNIH INOVATIVNIH SANACIJ STAVB V EVROPSKIH REGIJAH

Projekt stremi k spodbujanju energetskih sanacij stavb v Evropi, zmanjšanju porabe energije in izboljšanju politik, ki so naklonjene oblikovanju trga za specializirana podjetja v tem sektorju.


Evropski projekt BUILD2LC je del programa Interreg Europe in se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Splošni cilj projekta je spodbujanje energetskih sanacij stavb, zmanjšanje porabe energije in izboljšanje politik, naklonjenih oblikovanju trga za specializirana podjetja v tem sektorju.

75 odstotkov evropskih gospodinjstev je energetsko neučinkovitih, kar predstavlja visok potencial za iniciative, ki se osredotočajo na energetsko varčevanje in sanacije. BUILD2LC bo v veliki meri prispeval k uresničitvi energetskih ciljev Evropske unije. To bo dosegel z večdisciplinarnim pristopom, ki bo temeljil na izboljšanju konkurenčnosti gradbenega sektorja, ustvarjanju kvalificiranih delovnih mest, spodbujanju inovacij in odpravi energetske revščine, njegove rezultate pa bo mogoče zlahka ponoviti tudi v drugih regijah Evropske unije.

Glavne dejavnosti
 • 3 medregionalni tematski seminarji: novi finančni instrumenti (Litva), profesionalizacija gradbenega sektorja in inovacije (Poljska) ter aktiviranje povpraševanja in boj proti energetski revščini (Združeno kraljestvo).
 • 7 ekskurzij. 
 • 14 dvostranskih srečanj partnerskih regij. 
 • 35 regijskih delavnic z interesnimi skupinami. 
 • 3 tematska poročila, ki bodo temeljila na medregionalnih tematskih seminarjih. 
 • 70 primerjalnih podatkovnih kartic
 • 1 zemljevid inovacij z zbirko tehnoloških inovacij in energetskih sanacij. 
 • 1 informacijski dogodek na visoki evropski ravni. 
 • 7 informacijskih dogodkov na regionalni/lokalni ravni. 
 • 7 regionalnih akcijskih načrtov.

Ciljne skupine
 • Gospodinjstva
 • Podjetja trajnostnega gradbenega sektorja 
 • Oblikovalci politik na regionalni in evropski ravni s področja energetike in inovacij 
 • Potrošniška združenja in socialne ustanove 
 • Občine in lokalni organi 
 • Inovacijske ustanove in univerze 
 • Ranljive skupine

Glavni rezultati
 • Spodbujanje povpraševanja in investicij ter podpora državljanom pri izvajanju energetskih sanacij na tem področju.
 • Spodbujanje konkurenčnosti poslovnih omrežij, preoblikovanje poslovnih modelov in vključevanje vseh akterjev v vrednostno verigo sektorja energetskih sanacij.
 • Izboljšanje usposobljenosti delavcev, ki bodo zaposleni v novih tržnih nišah, ki jih ponujajo energetske sanacije stavb.
 • Spodbujanje uporabe novih materialov, inovativnih rešitev, javnega naročanja in sodelovanja med podjetji in znanstvenimi ustanovami.
 • Odprava ovir, ki preprečujejo sanacijo stavb; zlasti normativnih ali administrativnih preprek.

Obravnavane teme projekta
 • Novi finančni inštrumenti
 • Profesionalizacija v gradbenem sektorju
 • Energetska revščina in boj proti njej
 • Inovacije v gradbeništvu (nZEB) 


Proračun projekta:
Skupaj: 1.658.987 €
Vložek partnerjev:    274.341 €
ERDF prispevek: 1.384.645 € (83,4%)

Vodja projekta: Črtomir Kurnik, namestnik direktorja

www.interregeurope.eu/build2lc/#BUILD2LC 


anketa

ponedeljek, 5. nov 2018

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija