LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

četrtek, 28. nov 2019

Partnerski sestanek projekta INNOVEAS v Ljubljani

Lokalna energetska agencija Gorenjske je gostila sestanek partnerjev projekta INNOVEAS, ki poteka pod okvirjem programa Horizon 2020.

več o tem

ponedeljek, 18. nov 2019

Drugo partnersko srečanje projekta SECAP

Dne 12. 11. 2019 je v Benetkah potekal 2. sestanek projektnih partnerjev SECAP. Ogledali smo si posledice podnebnih sprememb na terenu, saj se je ravno v času našega obiska morska gladina nadpovprečno dvignila in poplavila ulice Benetk. več o tem

petek, 25. okt 2019

Začel se je projekt TRECE (Erasmus+)

Dne 21.10. in 22.10. 2019 je bil v Valenciji, Španija izveden prvi sestanek partnerjev projekta TRECE (okrajšava za ime projekta »TRaning for Energy Consumers  Empowerment). Projektni partnerji so iz Španije, Romunije, Grčije, Bolgarije in Slovenije. Gre za manjši pilotni projekt programa Erasmus+, Strateška partnerstva, ki bo trajal dve leti.več o tem

petek, 14. jun 2019

Energetsko najbolj prodorne občine leta 2019 so Poljčane, Bled in Ljubljana

V Ljubljani so danes na konferenci En.občina & En.management 019 razglasili energetsko najbolj prodorne občine v Sloveniji. V kategoriji malih občin je zmagala Občina Poljčane, v kategoriji srednje velikih Občina Bled, v kategoriji mestnih občin pa Mestna občina Ljubljana.

več o tem

sreda, 3. apr 2019

Vabilo

Konferenca

ENERGETSKO-PODNEBNO NAČRTOVANJE NA REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI

 ter 10 let Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG)

 10. 4. 2019, Knauf Insulation Experience Center, Škofja Loka

 

več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Opis projekta

Opis projekta SECAP

projekt: SECAP 
program: Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 
trajanje projekta: 01.11.2018 ~ 31.10.2021
spletna stran: www.ita-slo.eu/sl/secap


Vrednost projekta

Celotna vrednost projekta ~ 2.940.351,30 €
LEAG ~ 342.206,00 € (prispevek ESRR, 290.875,10 €, lastna sredstva 51.330,90 €)


Partnerji na projektu
 • LP/ VP: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 • PP2: Università degli studi di Trieste 
 • PP3: Area di Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste Area Science Park
 • PP4: Città metropolitana di Venezia
 • PP5: Università IUAV di Venezia 
 • PP6: Unioncamere Veneto
 • PP7: Goriška lokalna energetska agencija- nova gorica-GOLEA
 • PP8: Lokalna energetska agencija gorenjske - LEAG
 • PP9: Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije- RRA Lur
 • PP10: Občina Pivka

Splošni cilj projekta

Skupni cilj SECAP je spodbujati trajnostno rast čezmejnega območja s promocijo strategij za zmanjšanje emisij ogljika za vse vrste območij, zlasti mestnih, in z izdelavo ustreznih ukrepov prilagajanja in blažitve (2. os, prioriteta 4e). 

Projekt bo sicer prispeval k skupni čezmejni rabi orodij, metodologij in podatkovnih baz in bo imel pozitivne vplive na lokalno načrtovanje celotnega programskega območja. Prehod v družbo z nizkimi emisijami ogljika bosta PP4 in PP10 izvedla z infrastrukturnimi posegi in s prehodom iz SEAP v SECAP za nekatere občine/MTU/metropolitanska mesta. Pri tem se bodo spodbujali modeli trajnostnega razvoja Konvencije županov za izboljšanje kakovosti življenja in odpornosti proti podnebnim spremembam.

Povzetek projekta

Skupen izziv projekta je nuditi občinam partnerskih območij praktično podporo pri izvedbi trajnostnih energetskih politik in pri prilagajanju okoljskim spremembam, ki se ugotavljajo na prehodu iz Trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP) v Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP). 

Glavni cilj projekta je pomagati lokalnim operaterjem izboljšati sposobnost energetskega načrtovanja z osredotočenjem na energetsko varčevanje, obnovljive vire, zmanjšanje emisij CO in na omilitvene ukrepe, ki so povezani s podnebnimi spremembami. 

Sprememba, ki jo želimo uvesti, izhaja iz strateškega čeznacionalnega pristopa, s katerim bomo zagotovili hitre ukrepe za prilagajanje in skladnost med različnimi sektorji in ravnmi upravljanja. Namen tega je razumeti vplive podnebnih sprememb in razviti ter uvesti politike, da bi zagotovili optimalno raven prilagajanja z razvojem regionalnih in lokalnih strategij, ki bi bile skladne z nacionalnimi. Prisotnost slovenskih ministrstev (kot pridruženih partnerjev) in dežele FJK zagotavlja izmenjavo izbir z organi upravljanja ter usklajenost strategije z akcijskimi načrti ter z nacionalnimi in deželnimi razvojnimi politikami. 

Predvideni rezultati so: 
 • čezmejna enotna strategija, ki bo zagotovila prehod v zeleno gospodarstvo in zagotavljala nove priložnosti zaposlitve; 
 • izobraževalni tečaji za občine in ozaveščanje javnosti; 
 • prehod iz nekaterih Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP) v Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP); 
 • druge pilotne aktivnosti za opredelitev metodologij za SECAP, ki bodo prilagojene lokalnim potrebam.

Glavni rezultati

Glavni pričakovani rezultati projekta SECAP so: 
 1. Študija o vplivih podnebnih sprememb na programsko območje z metodološkimi poročili in osnovnimi popisi emisij za sodelujoče občine. V ta namen bo preverjena skupna metodologija, ki bo javnim ustanovam nudila orodje za učinkovito in cenovno ugodno sestavo osnovnih popisov emisij in kontrolnega stanja emisij CO₂ (BEI in MEI) Sodelovanje med PP, ki imajo preverjene znanstvene kompetence, in ob izkušnjah, ki jih doprinašajo subjekti, zadolženi za "upravljanje″ območja na različnih ravneh, bo zagotavljalo učinkovito čezmejno načrtovanje za zmanjšanje emisij ogljika (os 2.1, PS Italija-Slovenija). Izmenjava dobrih praks med PP in kapitalizacija preteklih uspešnih izkušenj na temo povečanja energetske učinkovitosti (s posebnim poudarkom na Konvenciji županov) bo pripomogla k sestavi skupne strategije za optimizacijo porabe obstoječih virov. 
 2. Izdelava popisa obstoječih strategij, ukrepov in projektov, ki so koristni za povečanje odpornosti v mestih, sestava dvojezične spletne podatkovne baze s statistikami in podatki o energiji/podnebju/okolju ter slovensko-italijanski zemljevid ranljivosti območij s poudarkom na mestnem merilu. Na tej osnovi se bo delovalo z usklajenim pristopom in zagotovilo prehod iz SEAP v SECAP, s posebno pozornostjo na prehod iz blaženja na prilaganje. Z izdelanimi smernicami se bo spodbujal pristop tistih občin, ki še niso deležne procesa SEAP/SECAP. Smernice bodo čezmejne in enotne za celotno italijansko-slovensko območje, saj so skupne vsem PP. 
 3. Na osnovi rezultatov celovitega delovanja DS3.1/3.2/3.3 posegi za razvoj akcijskih načrtov in drugih konkretnih aktivnosti. SECAP želi preveriti učinkovitost opravljenega dela s spremljanjem nekaterih občin med postopkom spremembe iz SEAP v SECAP, tako v Italiji kot v Sloveniji. Po zaključenem izobraževanju bodo PP pomagali občinam pri sestavi SEAP-a (vsaj 10). V Italiji se bo preučilo, kako sestaviti SECAP za širše območje (na primer na območju PP4 ali v FJK s sodelovanjem MTU). Če medobčinskega SECAP ne bo mogoče sestaviti, bodo pri izvedbi aktivnosti sodelovale posamezne občine. Spodbujanje občin k povečanju energetske učinkovitosti se bo nadaljevalo s posegi za boljšo uporabo energetskih virov (s posledičnim zmanjšanjem emisij), z energetskim pregledom in s krajšo objavo obstoječih dobrih praks ter s preverjanjem njihove ponovljivosti. Infrastrukturni posegi SECAP projekta ne ciljajo samo na popolno izvajanje strategij, ki so bile izdelane v predhodnih fazah, temveč imajo namen, da pokažejo in nudijo vidne in uporabne izkušnje, ki bodo aktivno prispevali k preverjanju posegov energetskega varčevanja. Ti rezultati pomenijo dejanski posredni in neposredni prispevek 2.1.1 d k specifičnemu cilju 2.1, z izboljšanjem sposobnosti mest, ki se zanimajo za aktivnosti projekta, in z zmanjšanjem porabe energije v javnih objektih. Nadalje so z razvojem enotne čezmejne strategije blaženja in prilagajanja ter prehoda iz SEAP v SECAP predvideni pozitivni vplivi na celotno programsko območje ter zagotavljanje stalnosti sodelovanja za okrepitev aktivnosti, namen katerih je zmanjšati količino toplogrednih plinov, povečati odpornost in blaženje/prilagajanje podnebnim spremembam z neposrednim dopolnjevanjem rezultatov v nacionalno in deželno programiranje/načrtovanje strategij prilaganja podnebnim spremembam Italije in Slovenije.

anketa

ponedeljek, 5. nov 2018

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija