LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

ponedeljek, 1. okt 2018

Predstavitev Akcijskega načrta za energetsko prenovo stavb - BUILD2LC

V okviru projekta BUILD2LC Intereg Europe sta Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) in Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) predstavila Akcijski načrt za energetsko prenovo stavb oziroma predlog, kako bi lahko v Sloveniji izboljšali energetsko prenovo stavb. več o tem

petek, 31. avg 2018

Kranj z novimi postajami za električna kolesa

Sistem KRsKOLESOM ima pet novih postaj, Kranj pa ima po novem tudi največji elektrificiran sistem  za izposojo koles v državi.
več o tem

ponedeljek, 2. jul 2018

3. mesto za primer dobre prakse - System Dominum

Primer dobre prakse na projektu BUILD2LC, System Dominum, ki ga je predlagala Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), je na tekmovanju primerov dobrih praks projektov Interreg Europe osvojil tretje mesto. Projekt ima velik potencial v evropskem okolju, saj so zanimanje zanj že pokazali Španci in drugi projektni partnerji.

več o tem

sreda, 14. mar 2018

S projektom BUILD2LC do hitrejše in učinkovitejše energetske prenove stavb

Ljubljana, 13.3. - 14.3. 2018več o tem

torek, 24. okt 2017

MODER - Napredna energetska prenova sosesk

DELAVNICAveč o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Energetsko knjigovodstvo

Energetsko knjigovodstvo je učinkovito orodje za zmanjšanje stroškov porabe energije. Stroka je enotna, da je tak sistem ekonomsko najučinkovitejši ukrep. Velikokrat zmanjka denarja za večje investicije, prav tako vračilne dobe investicij ponavadi znašajo več kot 10 let. Energetsko knjigovodstvo ob pravilni uporabi lahko zmanjša porabo energije do 15 % in doseže vračilno dobo 3–5 let.

Država je zato v energetskem zakonu uvedla obvezno energetsko knjigovodstvo za objekte z uporabno površino nad 500 m2. Lokalne energetske agencije so zato pristopile k uvedbi teh sistemov za občinske stavbe. Zelo dobre rezultate na tem področju ima trenutno mariborska agencija ENERGAP, ki spremlja vse objekte v občini Maribor.

V LEAG smo mnenja, da je samo energetsko knjigovodstvo preozek pojem. Treba je razmišljati ne le o spremljanju porabe, temveč si tudi postaviti cilje ter jih mesečno ali dnevno spremljati. To je osnova ciljnega spremljanja rabe energije. Na objektih z veliko porabo energije je ekonomsko upravičeno postaviti merilnike, ki pokažejo vzroke za odstopanja. Merilniki omogočajo, da lahko upravljavec ob napaki ukrepa takoj, še preden nastanejo stroški zaradi npr. puščanja vode, nepravilne regulacije itd.

Kaj omogoča energetsko knjigovodstvo?

  • Ciljno spremljanje rabe energije z BAT tehnikami (Best Available Technic).
  • Spremljanje do 40 kazalcev učinkovitosti rabe energije.
  • Spremljanje rabe energije na stopinjski dan. Vsi vemo, da so zime v različnih letih različno mrzle. S podatki meteorološkega zavoda si pomagamo, da okoljske vplive preračunamo ter postavimo temeljne energetske kazalnike objekta, ki so odvisni samo od načina uporabe stavbe ter lastnosti stavbe.
  • Določanje organizacijskih ukrepov. To so poceni ukrepi, ki so namenjeni obnašanju uporabnikov. Prepogosto odpiranje oken, vrat, nepravilna regulacija ogrevalnega sistema, neugašanje luči so drobne nepozornosti, ki povečajo rabo energije.
  • Določanje investicijskih ukrepov. V mnogo objektih je že znano, kaj je potrebno zamenjati. Naša naloga pa je, da so izbrani elementi tudi energetsko učinkoviti, poleg tega svetujemo nabor kakovostnih arhitektov, izvajalcev, projektantov.
  • Energetsko knjigovodstvo je osnova za pogodbeno zmanjšanje stroškov energije. Ta v tujini pogosta praksa pri nas zaenkrat ni izvedljiva zaradi zapletene zakonodaje in nerazumevanja s strani finančnega ministrstva.
  • Predstavlja dober pripomoček za energetski pregled stavbe, saj zmanjša čas in stroške energetskega pregleda.

 

 

anketa

petek, 30. maj 2014

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija