“LEAG za energetsko učinkovito, samooskrbno in čisto Gorenjsko.”

Občinam, podjetjem, šolam, vrtcem in gospodinjstvom svetujemo pri načrtovanju zmanjšanja porabe in optimiziranju učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije.

Pridobivanje nepovratnih sredstev in vodenje evropskih projektov je ena izmed glavnih dejavnosti v LEAG-u.

O aktualnem dogajanju in naših projektih vas obveščamo v novicah.

Sporočilo za javnost

CER pozval gospodarske in finančne voditelje ter ostale deležnike k nacionalnemu zavezništvu za zeleno, pametno in tehnološko napredno Slovenijo.

Preberi več

Gorenjske občine nam zaupajo in sodelujejo z nami že vrsto let.

LEAG je član Konzorcija lokalnih energetskih agencij Slovenije (KLEAS).