Novi člani Sveta TEPN Gorenjske potrjeni

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Na 17. seji Sveta gorenjske regije, v prostorih Mestne občine Kranj, so se sestali župani gorenjske regije. Ena izmed 11. točk dnevnega reda je bila potrjevanje novih članov Sveta TEPN.

Črtomir Kurnik, direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG), je županom predstavil svet TEPN in njegove naloge.

Namen sveta TEPN je zagotavljanje in izvajanje učinkovite organizacijske oblike za izvedbo TEPN Gorenjske, aktivna udeležba, koordinacija in seznanitev z izvajanjem energetsko-podnebnih ukrepov, predvidenih z načrtom, ustrezno usmerjanje, obravnava in vključevanje novih vsebin (npr. sektor industrije, kmetijstva, odpadki itd.), spremljanje izvajanja/učinkov načrta – vrednotenje, podajanje predlogov za pripravo skupnih dokumentov, smernic, strokovnih podlag, podajanje predlogov za nove interdisciplinarne razvojno-raziskovalne projekte na področju vsebin TEPN, nadzor nad pripravo poročil o napredku ter drugih gradiv, potrebnih za poročanje na občinskih svetih in Konvenciji županov.

Svet gorenjske regije je za obdobje štirih let, na predlog direktorja LEAG-a, imenoval naslednje nove člane Sveta TEPN Gorenjske: Eva Štravs Podlogar (RAGOR), Anton Pogačnik (Strokovnjak na področju TEPN), Iztok Jenko (Elektro Gorenjska), Lidija Kovač (BSC Kranj), Klemen Malovrh (Zavod za turizem in kulturo Kranj), Luka Šink (Domplan), Uroš Habjan (Ministrstvo za infrastrukturo), Iztok Podbregar (FOV Kranj), Tony Mlakar (Alpe Adria Green), Blaženka Pospiš Perpar (Vizije Mobilnosti), Martin Umek (Zavod za gozdove Slovenije), Marko Hočevar (MO Kranj), Mojca Dolinar (ARSO), Janez Bešter (Fakulteta za elektrotehniko), Tatjana Bernik (Občina Škofja Loka), Gašper Kleč (RA Sora).

V okviru mednarodnega projekta PEACE ALPS, kjer je kot partner sodelovala Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, je bil v letu 2018 pripravljen Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske (TEPN Gorenjske). Ta določa, da se mora za izvajanje pobude Konvencije županov opredeliti usklajevalni in organizacijski organ. V ta namen je bil ustanovljen Svet TEPN Gorenjske.