Začel se je projekt TRECE (Erasmus+)

Dne 21.10. in 22.10. 2019 je bil v Valenciji, Španija izveden prvi sestanek partnerjev projekta TRECE (okrajšava za ime projekta »TRaning for Energy Consumers  Empowerment). Projektni partnerji so iz Španije, Romunije, Grčije, Bolgarije in Slovenije. Gre za manjši pilotni projekt programa Erasmus+, Strateška partnerstva, ki bo trajal dve leti.

Projektni partnerji na 1. srečanju v Valenciji, Španija

Končni rezultat projekta bo brezplačno usposabljanje za socialne deležnike in javne organe na odprti spletni platformi, z namenom opolnomočenja končnih uporabnikov energije. Po končanem usposabljanju bodo deležniki brezplačno ozaveščali ljudi (ranljive skupine, energetsko revna gospodinjstva) o učinkoviti rabi energije v domovih, zmanjševanju računov za energente, možnostih zamenjave dobavitelja energentov. Usposabljanje bo prevedeno v angleški jezik in jezike projektnih partnerjev. 

V Sloveniji je revnejši del prebivalstva v letu 2019 porabil četrtino svojih prihodkov za energente. Energetska revščina je najpogosteje skupek nizkega prihodka, energetsko potratnega bivališča in visokih cen energentov. V okviru projekta bo predstavljena problematika energetske revščine v Sloveniji,  Španiji, Grčiji, Romuniji in Bolgariji.

Projektno srečanje je bilo namenjeno podrobnemu spoznavanju s projektnimi vsebinami po delovnih paketih, finančnim vodenjem projekta, koordinacijo in poročanjem, ter komunikacijskim aktivnostim na nivoju partnerstva. Dogovorjena je bila organizacija prvih projektnih aktivnosti in termini naslednjih projektnih sestankov.

Naslednji projektni sestanek projektne skupine TRECE bo v juniju 2020 v Sofiji, Bolgarija.