BUILDING FOOTPRINT

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:

Tematika projekta: okoljski odtis stavb, učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije

Ime projekta: BUILDING FOOTPRINT- Prenos EduFootprint modela v javne stavbe na območju Mediterana

Program: Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) – Interreg Mediterranean – MED

Trajanje projekta: 1.3.2021 – 30.6.2022

Spletna stran: https://edufootprint.interreg-med.eu/

Celotna vrednost projekta: 498.206,50 €

LEAG proračun projekta: 56.236,50 €

LEAG vloga v projektu: Projektni partner

Vodja projekta: Staš Kos

Projektni partnerji:

  • Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
  • Ambiente Italia srl
  • Lokalna energetska agencija Gorenjske
  • Consortium oltrepó mantovano
  • Regional Energy Agency North
  • Regional Education and Information Centre for sustainable development in South East Europe

Splošni cilj projekta:

Zmanjšanje okoljskega odtisa z izmenjavo najboljših praks in spremljanjem načrtov energetske učinkovitosti za javne zgradbe: partnerji bodo model in orodja Edufootprint prenesli v obstoječe akcijske načrte za energetsko učinkovitost na partnerskih ozemljih (SECAP). Po opredelitvi območij z največjim vplivom se lahko uporabijo prilagojeni ukrepi za izkoriščanje ukrepov, ki imajo vpliv na zmanjšanje ekološkega odtisa stavbe in procesa, ki v njej poteka.

Ti ukrepi omogočajo spremljanje in zmanjšanje okoljskega odtisa javnih zgradb ter posledično porabo energije in emisije toplogrednih plinov s sprejetjem energetsko učinkovitih praks, strukturiranih v načrtu za energetsko učinkovitost, ki bo vključen v lokalni akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebje (SECAP).

Partnerji bodo podpirali javne organe, da bodo bolje povezovali te dejavnosti, krepili bodo spretnosti energetskih menedžerjev za ocenjevanje, opredeljevanje, sprejemanje in izvajanje trajnostnih energetskih načrtov in jih vodili do uspeha, da bodo okrepili povezavo med načrtovanjem in ukrepi. Dobre prakse se bodo izkoristile za medsebojno učenje med partnerji in zainteresiranimi stranmi, ki bodo podpirale stroškovno učinkovite ukrepe pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Povzetek projekta:

Ambiente Italija, je razvila orodje, ki omogoča samodejni izračun okoljskega odtisa javnih stavb: Kalkulator EduFootprint. Kalkulator meri porabo virov in dejavnosti, ki se izvajajo v objektih, in to pretvori v vpliv na okolje zaradi dobave virov in asimilacije nastalih odpadkov.

Lastnikom in direktorjem stavb lahko pomaga prepoznati glavne vplive vsakodnevnih dejavnosti na okolje in spodbuja napredek k bolj trajnostnim praksam. Ne upošteva samo neposredne porabe stavbe (na primer energije ali vode), temveč tudi druge dejavnosti, ki vplivajo na okolje, povezano s stavbami, na primer mobilnost (od doma do stavbe ipd.)

Glavne aktivnosti:

  1. Izvedba delavnic in vprašalnikov glede trenutne osveščenosti lastnikov in uporabnikov javne stavbe na področju URE in OVE ter rabe ostalih surovin
  2. Natančen pregled obstoječih objektov v katerih se planira implementacija orodja EduFootprint
  3. Implementacija orodja EduFootprint v javnih stavbah
  4. Monitoring