Energetske izkaznice

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in navedbo najprimernejših priporočenih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti stavbe. Energetska izkaznica stavbe podaja najpomembnejše kazalce o rabi energije v stavbi in jo na podlagi tega razvršča v enega od razredov rabe energije. Njena veljavnost je omejena na 10 let.

Komu je energetska izkaznica namenjena?

 • Kupcem in najemnikom stavb, da bi pri njihovih odločitvah upoštevali tudi energijske lastnosti, ki posredno kažejo na višino stroškov za energijo.
 • Lastnikom, saj jih seznanja o energetski učinkovitosti stavbe ter podaja priporočene ukrepe za energetsko posodobitev stavbe in naprav v njej.
 • Investitorjem, ki gradijo za trg, da bodo lahko z objektivno informacijo o energetskem stanju nepremičnine poudarili njeno konkurenčno prednost na trgu in preverili, ali so izvajalci res opravili svoje delo tako, kot je zapisano v projektni dokumentaciji.
 • Stanovanjskim skladom in občinam, ki z dokazilom o dobrih energetskih kazalcih njihovih naložb izkazujejo skrb za trajnostno graditev in njihov odnos do varovanja okolja.
 • Nepremičninskim agencijam, ki bodo lahko izkaznico uporabile kot dodatno dokazilo o strokovno opravljeni storitvi posredovanja pri prometu z nepremičninami.

Kdaj je obvezna?

 •  ko prodajate,
 • dajete v najem,
 • pri novogradnji za trg,
 • pri oglaševanju,
 • za javne stavbe.

Vrste energetskih izkaznic:

 1. Računska energetska izkaznica se izda se za novo zgrajene stavbe, ter za obstoječe stanovanjske stavbe.
 2. Merjena energetska izkaznica se izda na podlagi meritev porabe energije. Izdela se na podlagi triletnih podatkov o porabi energije za obstoječe ne stanovanjske stavbe.

Reference: 

 • Izdanih več kot 210 energetskih izkaznic. 
 • Waldorfska šola Naklo
 • OŠ Naklo
 • KG Podbrezje

Ostale storitve: