Energetski pregledi

Kaj je energetski pregled stavbe?

Je celotna analiza porabe in stroškov za energijo. Z energetskim pregledom odkrivamo vzroke za preveliko porabo energije.

Komu je namenjen energetski pregled?

Za lokalne skupnosti oz. občine in podjetja.

Kateri objekti so primerni za energetski pregled?

Primerni so vsi objekti. Energetski pregledi so zelo koristni pri velikih porabnikih energije, pri manjših stavbah pa ob odstopanjih od normalne porabe energije.

Kdaj je smiselno naročiti energetski pregled stavbe?

 • Preden se odločimo za energetsko sanacijo določene stavbe.
 • Po sanaciji, saj se z njim odkrijejo vse napake izvajalcev, ki bi povzročale stroške naslednjih nekaj desetletij.

Vrste energetskih pregledov:

 1. Preliminarni energetski pregled vsebuje kratek ogled objekta in kontrolo najpomembnejših točk. Ugotoviti je mogoče večje nepravilnosti.
 1. Razširjeni energetski pregled (REP) vsebuje natančen pregled vseh strojnih in elektro inštalacij. Zunanjost in notranjost objekta se preslikata s termografsko kamero. Naredijo se izračuni gradbene fizike. Če v zgradbi potekajo industrijski procesi, se pristopi k optimiranju vseh faz proizvodnje. Preverijo se tudi navade in obnašanje uporabnikov.
 1. Energetski pregled po potrebi – po dogovoru se pregledajo posamezni sklopi

Zloženka – Energetski pregledi (pdf)

Reference izdelave REP:

 • OŠ Križe
 • občinska stavba občine Tržič
 • poslovna stavba LPKF Laser & Electronics d.o.o.
 • KD Preddvor
 • POŠ Javorje
 • POŠ Sovodenj
 • ZD Žiri
 • OŠ Tone Čufar
 • Uprava RS za zaščito in reševanje izpostava Celje
 • Glasbena šola Kamnik
 • Knjižnica Kamnik
 • Policija Kamnik
 • Muzej Zaprice
 • Dom kulture Kamnik
 • Center za reševanje Maribor
 • Uprava RS za zaščito in reševanje izpostava Maribor
 • Center za reševanje Celje
 • Vrtec Deteljica Tržič

Ostale storitve: