Energetsko knjigovodstvo

Kaj je energetsko knjigovodstvo?

Energetsko knjigovodstvo je sistem spremljanja porabe energije s kazalci energetske učinkovitosti. Porabo energije spremljamo s pomočjo računov ali merilnikov z daljinskim odčitavanjem. Je odlična podlaga za izdajo energetske izkaznice, kjer zgradbo uvrstimo v razred energijske učinkovitosti.

Komu je namenjeno?

Za lokalne skupnosti oz. občine in podjetja.

Kakšne koristi prinaša uvedba energetskega knjigovodstva?

  • Zmanjšanje stroškov za energijo med 5 % in 15 % brez investicij.
  • Natančno spremljamo porabo, kje nastajajo stroški. Na podlagi dobljenih rezultatov izvajamo ukrepe za učinkovito rabo energije.

Kako spremljamo porabo?

  • Z računi za ogrevanje, elektriko, vodo in odpadke. Ta način je zelo primeren, saj ni investicijskih stroškov za merilnike in opremo za prenos podatkov. Ugotovimo lahko večino odklonov od normalne rabe.
  • Z merilniki, kar lahko omogoči vrhunsko optimizacijo, saj lahko porabo spremljamo na minuto natančno. Stroške je ob izvedbi ukrepov mogoče znižati tudi do 30 %.

Kateri objekti so primerni za energetsko knjigovodstvo?

Primerni so vsi objekti. Zakon zahteva obvezno spremljanje rabe energije za javne stavbe nad 250 m2 uporabne površine.

Zakaj bi podjetje oz. občina prepustilo vodenje energetskega knjigovodstva nam?

  • Ciljno spremljanje stroškov rabe energije ter drugih energetskih in okoljskih kazalcev stavbe,
  • ugotavljanje odstopanj dejanske rabe energije od pričakovane in ugotavljanje vzrokov,
  • lažje določanje prioritetnih ukrepov za zmanjšanje porabe energije
  • zbiranje podatkov o stavbi in vgrajenih energetskih sistemih na enem mestu,
  • ovrednotenje oz. dokazljivost dejanskih učinkov izvedenih ukrepov URE in je tako osnova za potencialno delitev privarčevanih sredstev med upravniki/uporabniki javne stavbe in občino.

Zloženka – Energetsko knjigovodstvo (pdf)

Reference za energetsko knjigovodstvo:

bled-ooyxcxlml3u66rakldvl199halylu4pzfqzjtwcc4i

Občina Bled

bohinj-ooyxcwnse9svv5bxqvgygri0p838mfm93mc2cmdq9m

Občina Bohinj

gorenja-vas-pol-ooyxcvpy7frljjdawd2bw9qk3u7veqiirhokvcf4gy

Občina Gorenja vas

jesenice-ooyxctu9trp0wbg17c92ra7mx2h4zcb238dlwshwrg

Občina Jesenice

kranj-ooyxcrylg3mg93iribftmaopqaqejy3lez2my8kp28

Mestna občina Kranj

preddvor-ooyxcp52vlila9muys7xwteby54awuseel46ieovo8

Občina Preddvor

enčur-ooyxco78orhayno849tbcbmvcr8xp5oo2ggp14q9v0

Občina Šenčur

tržič-ooyxcmbkb3eqbfqyf9027c3y5zi79rh7e75q2kt244

Občina Tržič

jezersko-ooyxcswfmxnqkphectug6sg6bolrrn7br3q4fijazm

Občina Jezersko

iri-ooyxcldq49dfztsbkqlfmuchklmu22dh22i8laugck

Občina Žiri

kamnik-op2poytq9ri6zen34jvjmoi4c769zuu6q6eqtgckom copy

Občina Kamnik

naklo-ooyxcr0r99l5xhk4nt171sx94wv1c8zv2uf5gym3bi

Občina Naklo

Ostale storitve: