Storitve

Posameznikom, podjetjem, javnim ustanovam in občinam svetujemo pri pripravi energetskih zasnov, strategij uporabe obnovljivih virov energije ter pri pripravi zakonsko obveznih dokumentov. Agencija deluje v skladu s cilji na področju URE in OVE, predstavljenimi v občinskih in državnih aktih. Z agencijo kot aktivnim promotorjem pričakujemo izboljšanje energetskega izgleda regije. 

Zato: 

  • skrbimo za manjšo porabo energije in izpustov CO2 v ozračje na območju Gorenjske
  • svetujemo v investicijskih projektih za energetsko učinkovitost
  • ozaveščamo o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov

Šolam in vrtcem nudimo strokovno podporo pri izobraževanju otrok o varčni rabi energije, obnovljivih virih, podnebnih spremembah in zmanjšanju ogljičnega odtisa posameznika. 

Poudarek dajemo tudi razvoju novega pristopa k varčevanju z energijo v podjetjih in javnih zgradbah. Naša zaveza je uresničitev energetskih in okoljskih evropskih in mednarodnih ciljev.