1

Trajnostno energetsko-podnebni načrt za občine (TEPN) oziroma SECAP

Kaj je SECAP?

SECAP oz. Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) je ključni dokument, v katerem podpisnik Konvencije županov (Covenant of Mayors) opiše, kako namerava izpolniti svoje zaveze za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, s katerimi bo dosegel cilje, ter časovne okvire in dodeljene odgovornosti.

SECAP je akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe, ki bi ga morala imeti vsaka občina.

Izdelava SECAP-a za občino vsebuje:

  • možnosti za povečanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije,
  • možnosti za zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030 za 40 %,
  • zajema področja, kjer ima občina lahko vpliv (javne stavbe, javna razsvetljava, posredno na hiše in večstanovanjske hiše, promet, turizem, gozdarstvo, itd.)

LEAG nudi občinam praktično podporo pri izvedbi trajnostnih energetskih politik in pri prilagajanju in blaženju okoljskih in podnebnih sprememb. Na osnovi Trajnostnega energetskega podnebnega  načrta (TEPN) se izvaja sprejeti letni akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe za katerega je treba zagotoviti ustrezna finančna sredstva v proračunu/ih občin. 

Reference izdelave SECAP-a:

Reference izdelave SEAP-a:

kranj-ooyxcrylg3mg93iribftmaopqaqejy3lez2my8kp28

Mestna občina Kranj

tržič-ooyxcmbkb3eqbfqyf9027c3y5zi79rh7e75q2kt244

Občina Tržič

Ostale storitve: