Izobraževanje o URE in OVE

Izobraževanje in promocija učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) je ena izmed pomembnih nalog naše agencije. Izobraževanja in dogodke prilagodimo različnim ciljnim skupinam (javni sektor, prebivalstvo, gospodarstvo).

Naš cilj je, da so vsi ljudje na področju Gorenjske na različne načine seznanjeni z možnostjo prihranka energije in z vsemi aktualnimi vsebinami na temo trajnostne energije.

Izvajamo delavnice in učne ure za osnovne šole s področja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). Za učence imamo pripravljene različne sklope aktivnosti. Nudimo možnost predavanj z ogledom kratkih video vsebin in priprave tehničnih delavnic.

PREDAVANJE Z OGLEDOM KRATKIH VIDEO VSEBIN IN IZMENJAVO MNENJ  (45 min ali 90 min)

Kombinacija predavanja, video vsebin in izmenjavo mnenj z učenci na obravnavano temo potekajo v razredu in jih lahko izvedemo tudi v okviru učnega programa v enem dnevu. Učenci imajo kadarkoli možnost postavljanja vprašanj na katere jim podamo odgovor.

Nabor tem predavanja:

 • Splošno o energiji
 • Potrebe po električni energiji in poraba v Sloveniji
 • Elektrarne v Sloveniji (vrste)
 • Toplogredni plini
 • Podnebne spremembe
 • Obnovljivi in neobnovljivi viri energije (fosilni viri energije, onesnaževanje)
 • Učinkovita raba energije (nasveti doma in v šoli)

TEHNIČNE DELAVNICE (90 min)

Tehnične delavnice potekajo okvirno 2 šolski uri v okviru tehničnega dneva ali pri urah tehničnega izobraževanja.

Vrste delavnic:

 • sestavljanje hišk iz različnih materialov in merjenje izgube toplote
 • učinkovita raba energije

 Za material in pripomočke poskrbi LEAG.

Izobraževanje o URE in OVE v osnovnih šolah po letih:

 • Šenčur OŠ Šenčur 91 učencev
 • Žiri OŠ Žiri 57 učencev
 • Poljane OŠ Poljane 49 učencev
 • Kranj OŠ Staneta Žagarja 44 učencev
 • Križe OŠ Križe 37 učencev
 • Kamnik OŠ Marije Vere 59 učencev
 • Preddvor OŠ Matija Valjavca Preddvor 35 učencev
 • Poljane OŠ Poljane 44 učencev
 • Kranj OŠ Staneta Žagarja 64 učencev
 • Kamnik – OŠ Frana Albrehta – 84 učencev
 • Kranj – OŠ Stražišče  102 učenca
 • Kranj – OŠ Stane Žagar  63 učencev
 • Kamnik – OŠ Marije Vere  52 učencev
 • Šenčur – OŠ Šenčur – 106 učencev
 • Kranj – OŠ Franceta Prešerna  75 učencev
 • Gorenja vas  – Poljane  OŠ Poljane  45 učencev
 • Križe – OŠ Križe  40 učencev
 • Kranj – OŠ Stražišče  100 učencev
 • Železniki – OŠ Železniki – 86 učencev
 • Jesenice – OŠ Prežihovega Voranca  60 učencev
 • Žiri – OŠ Žiri  68 učencev
 • Jesenice – OŠ Koroška Bela – 52 učencev
 • Šenčur – OŠ Šenčur – 86 učencev
 • Predoslje – OŠ Predoslje  37 učencev
 • Kranj – OŠ Franceta Prešerna  92 učencev
 • Preddvor – OŠ Matije Valjavca Preddvor  35 učencev
 • Jesenice – OŠ Prežihovega Voranca  68 učencev
 • Kranj – OŠ Simona Jenka  109 učencev
 • Gorenja vas – Poljane  OŠ Poljane  42 učencev
 • Naklo – OŠ Naklo 58 učencev
 • Železniki – OŠ Železniki – 77 učencev
 • Žiri – OŠ Žiri  68 učencev
 • Križe – OŠ Križe  40 učencev
 • Žiri – OŠ Žiri  59 učencev
 • Kranj – OŠ Franceta Prešerna  65 učencev
 • Šenčur – OŠ Šenčur – 96 učencev
 • Predoslje – OŠ Predoslje  49 učencev
 • Jesenice – OŠ Koroška Bela – 56 učencev
 • Preddvor – OŠ Matije Valjavca Preddvor  35 učencev
 • Jesenice – OŠ Prežihovega Voranca  65 učencev
 • Kranj – OŠ Simona Jenka  93 učencev
 • Gorenja vas – Poljane  OŠ Poljane  41 učencev
 • Žiri – OŠ Žiri  60 učencev
 • Železniki – OŠ Železniki 77 učencev
 • Križe – OŠ Križe  28 učencev
 • Predoslje – OŠ Predoslje  47 učencev
 • Kranj – OŠ Franceta Prešerna  65 učencev
 • Kranj – OŠ Simona Jenka  97 učencev
 • Jesenice – OŠ Koroška Bela – 50 učencev
 • Šenčur – OŠ Šenčur – 70 učencev
 • Kranj – OŠ Simona Jenka  99 učencev
 • Kranj – OŠ Stražišče  90 učencev
 • Jesenice – OŠ Prežihovega Voranca  69 učencev
 • Gorenja vas – Poljane  OŠ Poljane  41 učencev
 • Železniki – OŠ Železniki – 73 učencev
 • Kranj – OŠ Franceta Prešerna  70 učencev
 • Preddvor – OŠ Matije Valjavca Preddvor  113 učencev
 • Šenčur – OŠ Šenčur  71 učencev
 • Predoslje – OŠ Predoslje  37 učencev
 • Kranj – OŠ Stražišče  57 učencev
 • Naklo – OŠ Naklo – 42 učencev
 • Železniki – OŠ Železniki 67 učencev
 • Kranj – OŠ Orehek  244 učencev
 • Tržič – OŠ Bistrica  49 učencev
 • Jesenice – OŠ Prežihovega Voranca  57 učencev
 • Kranj – OŠ Simona Jenka  95 učencev
 • Kranj – OŠ Franceta Prešerna  70 učencev
 • Šenčur – OŠ Šenčur  71 učencev
 • Predoslje – OŠ Predoslje  44 učencev
 • Križe – OŠ Križe  66 učencev
 • Žirovnica – OŠ Žirovnica  60 učencev
 • Žiri – OŠ Žiri  66 učencev
 • Kranj – OŠ Stražišče  99 učencev
 • Železniki – OŠ Železniki  67 učencev
 • Jesenice – OŠ Prežihovega Voranca  62 učencev
 • Medvode – OŠ Pirniče  76 učencev
 • Kranj – OŠ Simona Jenka  104 učenci
 • Bohinj – OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica  68 učencev
 • Šenčur – OŠ Šenčur  95 učencev
 • Bohinj – OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica  195 učencev
 • Bohinj – OŠ Bohinjska Bistrica Srednja vas  55 učencev
 • Gorenja vas – Poljane OŠ Poljane  36 učencev
 • Kranj – OŠ Staneta Žagarja  65 učencev
 • Kranj – OŠ Stražišče  84 učencev
 • Železniki – OŠ Železniki  91 učencev
 • Jesenice – OŠ Prežihovega Voranca  57 učencev
 • Kranj – OŠ Franceta Prešerna  64 učencev
 • Kranj – OŠ Staneta Žagarja  47 učencev
 • Šenčur – OŠ Šenčur  81 učencev
 • Žirovnica – OŠ Žirovnica  42 učencev
 • Kranj – OŠ Jakoba Aljaža – 34 učencev   
 • Bled – OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled  68 učencev
 • Gorenja vas Poljane OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas  41 učencev
 • Kranj – OŠ Predoslje  47 učencev
 • Gorenja vas – Poljane OŠ Poljane  63 učencev
 • Kranj – OŠ Stražišče  82 učencev
 • Jesenice – OŠ Poldeta Stražišarja  19 učencev
 • Železniki – OŠ Železniki  81 učencev
 • Jesenice – OŠ Prežihovega Voranca  56 učencev
 • Jesenice  OŠ Prežihovega Voranca  67 učencev
 • Tržič – OŠ Bistrica  97 učencev
 • Šenčur – OŠ Šenčur  162 učencev

Organizacija dogodkov na temo energetike, URE in OVE:

 • 10 let LEAG-a in Konferenca o energetsko-podnebnem načrtovanju in predstavitev Trajnostno energetsko-podnebnega načrta (TEPN/SECAP) Gorenjske, 10. April 2019
 • Energetska konferenca Gorenjske, Kranj, 7. februar 
 • Konvencija županov – izziv in priložnost, Kranj, 23. maj
 • Zeleno javno naročanje v Sloveniji, Kranj, 18. oktober
 • Dan učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Gorenjske, Kranj, 20. september
 • Rekonstrukcija javne razsvetljave, Kranj, 17. november
 • Predstavitev električnega vozila, Kranj, 15. november
 • Predstavitev razpisov Eko sklada (KS Kokrica in KS Bitnje), september in oktober
 • Uvajanje učinkovite rabe energije kot poslovna priložnost, prihranek ter varovanje okolja, 22. marec
 • Delavnica o obnovljivih virih energije – bioplinarne, Kranj, 10. maj
 • Pasivne hiše, Kranj, 25. marec
 • Ogled bioplinskih elektrarn – Dobrovnik, 26. oktober
 • Prenova vrtca, Manka Golarja – Gornja Radgona, v energetsko varčni objekt, 3. november

Zloženki:

Ostale storitve: