Predstavitev

Posameznikom, podjetjem, javnim ustanovam in občinam svetujemo pri pripravi energetskih zasnov, strategij uporabe obnovljivih virov energije ter pri pripravi zakonsko obveznih dokumentov. Agencija deluje v skladu s cilji na področju URE in OVE, predstavljenimi v občinskih in državnih aktih. Z agencijo kot aktivnim promotorjem pričakujemo izboljšanje energetskega izgleda regije.

Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) že več kot 10 let s svojimi storitvami skrbi za zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah in izboljšanje energetske učinkovitosti v gorenjski regiji.

Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) je bila ustanovljena leta 2009 kot javni zavod s strani Mestne občine Kranj.

Skrbimo za manjšo porabo energije in izpustov CO2 v ozračje na območju Gorenjske.

V okviru energetskega upravljanja stavb za lokalne skupnosti vodimo energetsko knjigovodstvo, izvajamo energetske preglede in izdelujemo energetske izkaznice.  V sklopu energetskega načrtovanja za lokalno skupnost izdelamo trajnostno energetsko-podnebne načrt (SECAP) in lokalni energetski koncept (LEK).

Svetujemo v investicijskih projektih za energetsko učinkovitost.

Nudimo strokovno podporo in svetovanje pri izvedbi investicijskih projektov za energetsko učinkovitost ter pripravljamo različna strokovna usposabljanja za vodstvo in uporabnike stavb.

Ozaveščamo o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov.

Ena izmed glavnih nalog agencije je ozaveščanje na področju učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) in prilagajanje podnebnim spremembam. Aktivnosti so usmerjene v ozaveščanje potrošnikov o prehodu s fosilnih goriv na obnovljive vire energije, kot so biomasa, bioplin, geotermalna, solarna in hidroenergija.

Šolam in vrtcem nudimo strokovno podporo pri izobraževanju otrok o varčni rabi energije, obnovljivih virih, podnebnih spremembah in zmanjšanju ogljičnega odtisa posameznika.

Poudarek dajemo tudi razvoju novega pristopa k varčevanju z energijo v podjetjih in javnih zgradbah. Naša zaveza je uresničitev energetskih in okoljskih evropskih in mednarodnih ciljev.

Zloženka s predstavitvijo LEAG-a (pdf)

Zloženka naših dejavnosti (pdf)

LEAG je v letu 2020 postal član Centra energetsko učinkovitih rešitev (CER).

CER vodi mrežo naprednih podjetij in organizacij iz različnih sektorjev, ki si prizadevajo za vodilno vlogo pri spodbujanju in razvoju podnebno nevtralnega gospodarstva.