Zaposleni

Črtomir Kurnik,
mag. medn. in dipl. štud.

direktor
energetski menedžer
[email protected]

Staš Kos,
univ. dipl. inž. stroj.

namestnik direktorja,
energetski menedžer
[email protected]

Tadeja Vodnik,
dipl. org. menedž.

področna svetovalka [email protected]

Suzana Krmelj,
univ. dipl. org.

svetovalka za finance
[email protected]

Anton Marc,
univ. dipl. inž. stroj.

samostojni svetovalec za vodenje proejktov,
energetski menedžer
[email protected]

Jure Eržen,
univ. dipl. inž. grad.

samostojni svetovalec za energijo,
energetski menedžer
[email protected]

Cene Udovič,
univ. dipl. inž. grad.

samostojni svetovalec za energijo [email protected]