Zaposleni

mag. Anton Pogačnik,
univ. dipl. inž. stroj.

direktor in energetski menedžer anton.pogacnik@leag.si
+ 386 59 92 49 74

Črtomir Kurnik,
mag. medn. in dipl. štud.

namestnik direktorja
energetski menedžer
revizor ADVANCE
crtomir.kurnik@leag.si

Tadeja Vodnik,
dipl. org. menedž.

področna svetovalka tadeja.vodnik@leag.si

Suzana Krmelj,
univ. dipl. org.

vodja projektov
suzana.krmelj@leag.si

Staš Kos,
univ. dipl. inž. stroj.

vodja svetovalcev za okolje,
prostor in energetiko,
energetski menedžer
stas.kos@leag.si

Anton Marc,
univ. dipl. inž. stroj.

svetovalec za okolje, prostor in energetiko, energetski menedžer
anton.marc@leag.si

Jure Eržen,
univ. dipl. inž. grad.

svetovalec za okolje, prostor in energetiko, energetski menedžer
jure.erzen@leag.si

Cene Udovič,
univ. dipl. inž. grad.

samostojni svetovalec za energijo cene.udovic@leag.si