Priprava razpisne dokumentacije s področja energetike

Preden se prijavite na razpis ne pozabite pravočasno priskrbeti vso potrebno dokumentacijo. Zelo pogosto se zgodi, da je vaša prijava nepopolna ravno zaradi kakšnega manjkajočega ključnega dokumenta.

Naša ekipa LEAG strokovnjakov v sodelovanju z zunanjimi sodelavci za vas izdela vse oblike investicijske in projektne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo ter izvaja svetovanja za pridobivanje sofinanciranja iz EU in drugih finančnih virov. Imamo dolgoletne izkušnje vodenja projektov s področja energetike.

Tipi razpisnih dokumentacij:

Ostale storitve: