2

Lokalni energetski koncept (LEK)

Kaj je Lokalni energetski koncept (LEK):

  • obvezen dokument za vse lokalne skupnosti oz. občine,
  • ključen pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike,
  • vsebuje energetsko učinkovite, gospodarne in okolju prijazne rešitve,
  • temeljni dokument za načrtovanje prostorskega in gospodarskega razvoja občine.

Komu je namenjen LEK?

Lokalnim skupnostim oz. občinam.

Zakaj občine potrebujejo LEK?

  • LEK zagotavlja dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetskem področju in z energijo povezanim okoljskim razvojem.
  • predlaga ukrepe za učinkovito rabo energije, uporabo obnovljivih virov in izboljšanje kakovosti zraka,
  • vsebuje akcijski načrt za obdobje 10 let s predlaganimi aktivnostim in projekti).

Reference izdelave LEK:

enčur-ooyxco78orhayno849tbcbmvcr8xp5oo2ggp14q9v0

Občina Šenčur

ObcinaMedvode-grb-op2od1zvukz8mvp0w777ctlv8z1d9z2ib4cdza6vtg

Občina Medvode

jezersko-ooyxcswfmxnqkphectug6sg6bolrrn7br3q4fijazm

Občina Jezersko

iri-ooyxcldq49dfztsbkqlfmuchklmu22dh22i8laugck

Občina Žiri

kranj-ooyxcrylg3mg93iribftmaopqaqejy3lez2my8kp28

Mestna občina Kranj

bled-ooyxcxlml3u66rakldvl199halylu4pzfqzjtwcc4i

Občina Bled

bohinj-ooyxcwnse9svv5bxqvgygri0p838mfm93mc2cmdq9m

Občina Bohinj

Ostale storitve: