Energetsko svetovanje

Želite zmanjšati stroške za energijo, izboljšati kakovost bivanja v vašem domu? Ali veste, da lahko pridobite subvencije in ugodne kredite za okolju prijazne naložbe.

Kot občani se lahko v izbrani lokalni pisarni naročite tudi na brezplačno energetsko svetovanje v okviru mreže ENSVET. Neodvisni strokovnjaki in energetski svetovalci mreže Ensvet vam nudijo celovite rešitve ter pomoč pri vaših energetskih naložbah in pridobivanju sredstev Eko sklada.

Z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah. Svetovanje povečuje energetsko ozaveščenost občanov, povečuje prihranke energije in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov v ozračje ter s tem omogoča uresničevanje nekaterih ukrepov oziroma programov okoljsko- energetske politike.

Nudijo vam nasvete in informacije o: 

 • energetsko varčni gradnji ali obnovi stanovanjskih objektov,
 • obnovi ogrevalnih in prezračevalnih sistemov,
 • možnostih sofinanciranja oz. spodbud in pridobitve kreditov za izvajanje ukrepov na področju OVE in URE, 
 • investicijah v ogrevalne sisteme,
 • vgradnjah oziroma o menjavi stavbnega pohištva,
 • vgradnjah kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
 • vgradnjah solarnih ogrevanih sistemih,
 • nakupih varčne bele tehnike itd.

Povezave: 

Imate nizek dohodek, težko plačujete račune za elektriko, ogrevanje?

Posvetujte se z energetskimi svetovalci, ki vam bodo pomagali z nasveti zmanjšati stroške za energijo in izboljšati kakovost bivanja.

Občani, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči, se pri strokovnem delavcu na njihovem Centru za socialno delo z izpolnjenim letakom ZERO prijavijo na brezplačni obisk energetskega svetovalca na domu.

Ob obisku na domu energetski svetovalec izvede ustrezne meritve in izračune, na podlagi katerih svetuje, kako zmanjšati rabo energije in vode in s tem stroške. Poleg nasveta svetovanci prejmejo tudi brezplačni paket enostavnih naprav za zmanjšanje rabe energije in vode (varčne sijalke, podaljški za elektriko s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna itd.).

Z upoštevanjem nasveta in z namestitvijo omenjenih naprav se stroški za porabljeno energijo in vodo na letni ravni lahko zmanjšajo za okrog 100 EUR. V nadaljevanju pa svetovalec predstavi tudi možnosti za različne zahtevnejše ukrepe, za katere bi lahko (morda v bodočnosti) na Eko skladu pridobili podporo v obliki nepovratnih sredstev ali kredita.

Eko sklad nudi več ukrepov, ki zmanjšujejo stroške za energijo in izboljšujejo kvaliteto bivanja:

 • 100 % subvencije za določene naložbe pri obnovi stanovanjskih stavb;
 • obisk energetskega svetovalca z brezplačnim paketom naprav ter nasvetom za manjšo rabo energije.
 • 100 % subvencije za zamenjavo kurilnih naprav na lesno bio maso.
 • Eko sklad prejemnikom redne denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka povrne celoten strošek zamenjave stare peči (več informacij o tem)
 • 100 % subvencije pri obnovi večstanovanjske stavbe
 • Eko sklad prejemnikom redne denarne socialne pomoči, ki so etažni lastniki, povrne celoten strošek njihovega deleža naložbe v večjo energijsko učinkovitost stavb s tremi ali več deli in prenovo skupnih kotlovnic (več informacij o tem)

Več informacij o naložbah v energijsko učinkovitost si lahko preberete na naslednji povezavi.

Letak “Varčevanje z energijo je varčevanje z denarjem” (pdf)