Projektna dokumentacija

Naša ekipa strokovnjakov, v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, izdela oz. pripravi projektno dokumentacijo, ki mora  biti izdelana v skladu s predpisi, pravili stroke, zadnjim stanjem tehnike in zahtevami investitorja.

Projektna dokumentacija obsega naslednje vrste dokumentov:

– Idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP).  Dokument je namenjen pridobitvi projektnih in drugih pogojev za nadaljevanje procesa gradnje.

– Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). Dokumentacija je urejen sestav načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja.

– Projekt za izvedbo (PZI), je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede.

– Projekt izvedenih del (PID), je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo.

Ostale storitve: