Projektni sestanek partnerjev projekta CitiEnGov, Nova Gorica od 17. do 19.10.2017