CitiEnGov

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:

Tematika projekta: Izvajanje ukrepov URE in OVE, izdelava LEK-ov

Ime projekta: CitiEnGov – Mesta za dobro upravljanje z energijo

Program: INTERREG Central Europe

Trajanje projekta: 1.6.2016 – 31.5.2019

Spletna stran: www.interreg-central.eu/Content.Node/CitiEnGov.html

Celotna vrednost projekta: 2.154.267,48 €

LEAG proračun projekta: 152.250,00 €

LEAG vloga v projektu: Projektni partner

Vodja projekta: Staš Kos

Projektni partnerji:

 • VP: SIPRO Razvojna agencija – Ferrara (Italija)
 • PP1: Občina Bydgoszcz (Poljska)
 • PP2: Weizer Energie Innovations Zentrum (Avstrija)
 • PP3: Občina Split (Hrvaška)
 • PP4: MOG (Poljska)
 • PP5: GOLEA (Slovenija)
 • PP6: EARDA Nonprofit Ltd. (Madžarska)
 • PP7: LEAG (Slovenija)

Cilj projekta CitiEnGov je priprava učinkovitih orodij za planiranje, izvajanje in ovrednotenje ukrepov
URE in OVE.
To orodje je:

 1. Integriralo lokalne in regionalne okolijske in energetske strategije (SEAP, LEK ipd.),
 2. Ovrednotilo izvedbo pilotnih projektov na področju zajema podatkov, URE in OVE,
 3. Služilo zaposlenim v lokalnih inštitucijah pri odločanju za ukrepe URE in OVE.

Ključ do uspeha v nizkoogljično družbo je priprava manjkajočih in združitev že obstoječih
strategij v celovito CitiEnGov platformo, ki bo več kot le vsota njenih gradnikov. Vsebovala
bo ključne informacije lokalnih energetskih konceptov, SEAP-ov, pilotnih projektov,
energetskih pregledov, izkaznic ter ostalih dokumentov na področju stavbnega sektorja,
prometa in javne razsvetljave. Orodja bodo implementirana v več regijah, kar bo omogočilo
pretok idej, znanja in izkušenj na področju izvedbe ter financiranja projektov, ki blažijo
podnebne spremembe.

Glavne izvedene aktivnosti v sklopu projekta CitiEnGov so:

 • Udeležba na mednarodnih izobraževanje in konferencah in prenos znanj iz ostalih delov držav partneric,
 • Organizacija delavnic in izobraževanj v gorenjskih občinah,
 • Orodje za elektronski zajem podatkov,
 • Izvedba sistema regulacije ogreval in nadzora nad notranjim okoljem v vrtcu Deteljica,
 • Izdelava lokalnih energetskih konceptov,
 • Izdelava spletnega portala Wiki – CitiEnGov
 • Izdelava spletnega portala za promoviranje rezultatov CitiEnGov,
 • Izdelava kataloga dobrih praks.

Drugi projekti:

Opomba: Izključno avtorji spletne strani so odgovorni za vsebino te spletne strani. Vsebina na spletni strani ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje spletna stran.