GOLEA dogodek v okviru projekta SECAP

V okviru projekta SECAP sva se  Črtomir Kurnik in Suzana Krmelj, iz Lokalne energetske agencije Gorenjske udeležila dneva odprtih vrat/izobraževanja »UČINKOVITO ENERGETSKO NAČRTOVANJE in IZVAJANJE UKREPOV V JAVNEM SEKTORJU TER UVAJANJE SODOBNIH TEHNOLOGIJ ZA USPEŠNO PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE v sodelovanju z lokalnimi deležniki in strokovno javnostjo«. 

Dogodek je organizirala Goriška lokalna energetska agencija, dne 22.01.2020, na Gradu Kromberk.

Na dogodku so se predstavili naslednji predavatelji na temo učinkovitega energetskega načrtovanja, izvajanja in doseganja ukrepov na področju podnebnih ciljev:

  • Mojca Vendramin, direktorica Eko sklada, 
  • Francesco Ferrero, vodja predstavništva EIB v Sloveniji, 
  • Roman Rojc, direktor oddelka za projektno in izvozno financiranje SID Banke, 
  • Boris Sučić, član ekipe NEPN na IJS CEU ter 
  • Mojca Dolinar, vodja oddelka za klimatologijo pri Agenciji ARSO.

Med udeleženci so bili predstavniki 22 primorskih občin,  lokalne energetske agencije in podjetja.

Velika udeležba (preko 60 udeležencev) priča, da si aktivno prizadevamo za trajnostni razvoj in se zavedamo, da je znanje in povezovanje ključno za doseganje zastavljenih energetsko-podnebnih ciljev.

Klik na Golea novico.

Galerija dogodka.