NASVET: Spremljanje rabe energije in zmanjševanje stroškov

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Stroški za energijo lahko predstavljajo znaten del stroškov pri poslovanju podjetja. Zato je pomembno, da pred pričetkom investicij v varčno rabo energije ugotovimo dejansko stanje, ki vključuje tako stroške za energijo kot tudi vire energije, ki se porabljajo v podjetju.

Continue Reading NASVET: Spremljanje rabe energije in zmanjševanje stroškov