Komisija je začela javno posvetovanje o novi strategiji EU glede prilagajanja podnebnim spremembam

Komisija poziva vse zainteresirane strani in državljane, naj predložijo stališča o novi strategiji EU za prilagajanje glede na vse pogostejše in intenzivnejše vplive podnebnih sprememb.  Kot del evropskega zelenega sporazuma želi Komisija v začetku leta 2021 predstaviti novo strategijo prilagajanja, ki temelji na sedanji strategiji, ki je bila sprejeta leta 2013 in v letu 2018 pozitivno ocenjena.

Vplivi podnebnih sprememb so tukaj in zdaj. Globalne in evropske temperature so v zadnjih letih večkrat podrle dolgoročne rekorde. Zadnjih pet let je bilo največ rekordnih vročinskih valov, suše in gozdnih požarov po Evropi. Vplivi na ljudi, planet in blaginjo so že razširjeni, vendar neenakomerno razporejeni. Podnebne spremembe bodo kljub prizadevanjem za ublažitev še naprej povzročale velike težave v Evropi. Poleg tega na Evropo vplivajo posredni vplivi podnebja, ki se v drugih delih sveta pojavljajo na več načinov, na primer prek trgovskih in dobavnih verig, širjenja okužb, groženj mednarodni varnosti ali migracij.

Kar zadeva gospodarske učinke trenutne zdravstvene krize, moramo „obnavljati pametneje“. Okrevanje bo priložnost, da naša družba postane bolj odporna. To vključuje podnebno odpornost našega gospodarstva, vključevanje podnebnih vidikov v prakse upravljanja s tveganji in krepitev preprečevanja in pripravljenosti.

Spletno javno posvetovanje o strategiji za prilagajanje vabi prispevke zainteresiranih strani in državljanov za obveščanje oblikovanje nove strategije. Načrt za strategijo spremlja posvetovanja, da se zagotovi okvir, navede možne smeri razvoja in spodbuditi razpravo.

Spletno posvetovanje bo na voljo 14 tednov od 14. maja do 20. avgusta 2020. Spletna anketa je na voljo na sledeči povezavi.

Vir: https://ec.europa.eu/clima/news/commission-launches-online-public-consultation-new-eu-strategy-adaptation-climate-change_en