LEAG je koordinator projekta »Three4Climate« o lokalnih podnebnih ukrepih in vplivih

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Lokalna energetska agencija Gorenjske je kot koordinator v projektu »Trio predsedovanje za podnebje« (Three4Climate) k aktivnemu sodelovanju povabil tudi MO Kranj in OŠ Stražišče.

Projekt je sofinanciran s strani Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, stavb in nuklearne varnosti ter evropske iniciative »Europaische Klimaschutzinitiative – EUKI«.

TRIO (Three4Climate – »MISLI EVROPSKO – DELUJ LOKALNO«) je mednarodni projekt, v katerem države, mesta in šole sodelujejo v boju proti podnebnim spremembam, kot podpora predsedovanju Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu EU. Glavni cilj EUKI je spodbujanje podnebnega sodelovanja v Evropski uniji z namenom znižanja emisij toplogrednih plinov.

Za sodelovanje v projektnih aktivnostih sta bili v vsaki državi (Nemčiji, Portugalski in Sloveniji) izbrani dve mesti in dve šoli. V okviru projekta bodo predstavili ambiciozne podnebne ukrepe izvedene na lokalni ravni in si medsebojno izmenjali izkušnje ter znanje.

Vsi sodelujoči partnerji v projektu se zavedajo pomembnosti in nevarnosti podnebnih sprememb ter dejstva, da moramo v boju sodelovati vsi ljudje. Mesta so središča gospodarskih, kulturnih in družbenih dejavnosti in predstavljajo prostor, kjer lahko s primernim delovanjem dosežemo spremembe, ki vplivajo na širše okolje in veliko število ljudi. Zato bodo v pripravah na predsedovanje in v času predsedovanja EU sodelovali, razpravljali o aktivnostih za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter si hkrati izmenjevali izkušnje, razumeli interese in položaje drug drugega. S tem bodo omogočili hitrejši napredek, ustvarjen na skupnem razumevanju stanja in položaja ter izzivov, kakor tudi potenciala, ki ga nudi soočanje s podnebnimi spremembami.

V okviru projekta bo vzpostavljena platforma za lokalne, nacionalne in evropske odločevalce z namenom, da se bodo med sabo povezali in razpravljali o pomembnih elementih podnebnih ukrepov, razumeli interese drug drugega in se približali skupnemu razumevanju izzivov in potencialnih rešitev za brez ogljično prihodnost.

Posebne aktivnosti bodo usklajene s prednostnimi nalogami skupne okoljske politike treh predsedstev Sveta EU in bodo potekale v okviru trenutnega razvoja politik na ravni EU, predvsem v okviru zelenega dogovora Evropske komisije. Aktivnosti projekta so tako usmerjene v prihodnost s ciljem podpiranja podnebne nevtralnosti, kot jo je potrdil Svet EU, decembra 2019.

Projekt Three4Climate podpira rotiranje predsedovanja Svetu EU. Nemčija je predsedovanje prevzela v drugi polovici leta 2020, skupaj s Portugalsko, ki bo predsedovanje prevzela v prvi polovici leta 2021 in Slovenijo, ki bo to vlogo prevzela v drugi polovici leta 2021. Nemška vlada podpira tristranske podnebne ukrepe z aktivnostmi, ki vključujejo nacionalne in lokalne odločevalce. V središču aktivnosti bodo ambiciozne podnebne akcije tako v mestih kot na šolah, ki bodo povezovale zainteresirane strani med vključenimi državami in tudi na ravni EU.

Projekt Three4Climate je povezan z že obstoječim projektom BEACON (Bridging European and Local Climate Action – Povezovanje evropskih in lokalnih podnebnih ukrepov).

V Sloveniji projekt koordinirata Energetska agencija za Podravje iz Maribora in Lokalna energetska agencija Gorenjske iz Kranja. V projektu pa sodelujejo še Ministrstvo RS za okolje in prostor, Mestna občina Maribor, Mestna občina Kranj, III. gimnazija Maribor in Osnovna šola Stražišče Kranj.

Osnovne informacije o projektu:

Program: The European Climate Initiative (EUKI)
Trajanje projekta: april 2020–januar 2022
Države: Nemčija, Portugalska in Slovenija
Partnerji: Navigant – A Guidehouse Company, adelphi consult GmbH, Independent Institute for Environmental Issues (UfU e.V.), Energetska agencija za Podravje – ENERGAP, Institute of Social Sciences – University of Lisbon (FCiências.ID)
Spletna stran projekta: https://www.euki.de/en/euki-projects/three-presidencies/
E-mail: [email protected]