LEAG se je zavezal k trajnosti in zeleni politiki

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

LEAG je sopodpisal dva dokumenta in sicer, o Zeleni politiki slovenskega turizma in Etični kodeks v turizmu skupaj z MO Kranj in še sedmimi organizacijami (Komunala Kranj, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine območne enote Kranj, Zavod RS za varstvo narave območne enote Kranj, Zavod za šport, JGZ Brdo in Zavod za turizem in kulturo Kranj).

Direktor LEAG-a, mag. Anton Pogačnik ob podpisu dokumentov

S podpisom Zelene politike slovenskega turizma in Etičnega kodeksa v turizmu postaja temeljna zaveza LEAG-a, da deluje po trajnostnih načelih in si nenehno prizadeva za izboljšavo in skrb za okolje in prostor. Ob podpisu je potekal še Posvet o spodbujanju turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih modelov.

Posvet o spodbujanju turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih modelov

Na posvetu je kranjska ambasadorka zelenega in trajnostnega okolja Lučka Kajfež Bogataj predavala o prilagajanju na podnebne spremembe, odgovorni rabi energije in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Predavanje klimatologinje dr. Lučke Kajfež Bogataj o prilagajanju na podnebne spremembe, odgovorni rabi energije in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov

Drugi predavatelji so predstavili še trajnostne sheme, odgovorno rabo vode in ravnanje z odpadki, trajnostno mobilnost, prometno ureditev, pravično in enakopravno zaposlovanje, družbeno odgovornost in novosti s turističnega področja. 

Izjava direktorja LEAG-a, mag. Antona Pogačnika po podpisu:

“LEAG lahko pomembno prispeva k uresničitvi ciljev Zelena destinacija MO Kranj in podpis tega dokumenta pomeni zavezo, da bomo v procesu priprav strategije in pri izvajanju nalog s tega področja ves čas aktivno vključeni. LEAG si prizadeva, da bi se v čim večji meri uresničevali trajnostno energetsko-podnebni cilji iz dokumentov kot so TEPN Gorenjske (SECAP) in LEK Kranj. To so naše skupne zaveze tudi na področju turizma in zagotovo predpogoj za vzorno Zeleno destinacijo tako MO Kranj kot Gorenjske.”

LEAG svoje poslanstvo uspešno izpolnjuje tudi s sodelovanjem v delovni skupini destinacije Kranj, ki se želi s svojimi zelenimi prizadevanji, ukrepi in rešitvami potegovati za pridobitev znamke »Slovenia Green«. Delovno skupino vodi Zavod za turizem in kulturo Kranj. V njej, poleg LEAG-a sodeluje še petnajst članov zelene ekipe, ki prihajajo iz različnih inštitucij in bodo sodelovali pri pridobivanju podatkov, ocenjevanju, oblikovanju razvojnih ukrepov in ciljev ter si prizadevali za njihovo uresničevanje.