Osnutek Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Kranj

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Mestna občina Kranj pripravlja nov Lokalni energetski koncept občine Kranj (v nadaljevanju: LEK). K izdelavi LEK-a je pristopila zaradi zahtev Ministrstva za infrastrukturo, ki v skladu z določili Energetskega zakona občini nalaga, da LEK sprejme najmanj vsakih deset let.

Da bo LEK postal veljaven dokument, morajo biti izpolnjene tudi naslednje zahteve:

· V skladu z 12. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta mora Občina pridobiti soglasje ministra, pristojnega za energijo. Minister izda soglasje k lokalnemu energetskemu konceptu v roku 45 dni od prejema energetskega koncepta;

· V skladu s 4. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta je potrebno, da pri izdelavi LEK sodeluje zainteresirana javnost. Predlogi in pripombe javnosti se objavijo na spletni strani občine.

· LEK mora sprejeti Občinski svet;

· V skladu z 21. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta mora biti LEK objavljen na uradni spletni strani Občine.

Cilj usmerjevalne skupine in izdelovalca LEK je izdelati LEK, ki bo občini pomagal pri začrtanih ciljih, zato želimo, da pri tem sodelujete tudi vsi zainteresirani.

Pripombe in predloge za morebitne dopolnitve LEK lahko pošljete do 21. 9. 2020 po elektronski pošti [email protected]

Po zaključku javne obravnave se bo izdelovalec (LEAG) v sodelovanju z usmerjevalno skupino opredelil do pripomb in podal razlago. Po končani obravnavi bo LEK posredovan v pregled na MZI in predvidoma do konca leta predstavljen tudi na seji Občinskega sveta.

Z željo, da skupaj poskrbimo za dobro in kvalitetno pripravljen LEK, ki bo v naslednjem 10-letnem obdobju v pomoč občini, vas lepo pozdravljamo!

Osnutek Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Kranj si lahko ogledate TUKAJ.