Partnerski sestanek projekta INNOVEAS v Ljubljani

Lokalna energetska agencija Gorenjske je gostila sestanek partnerjev projekta INNOVEAS, ki poteka pod okvirjem programa Horizon 2020.

Dvodnevni sestanek je potekal med 26. in 27. 11. 2019 v prostorih hotela Slon v Ljubljani. Na sestanku je bilo prisotnih 20 udeležencev iz 6-ih držav. V okviru sestanka smo aktivno delali na oblikovanju strategij za spodbujanje energetskih pregledov v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). V trenutni fazi projekta smo identificirali ovire, ki preprečujejo izvajanje energetskih pregledov v MSP in s tem zavirajo izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije. Prav tako smo izmenjevali mnenja in izkušnje iz različnih EU držav.  Ta nam bodo pomagala pri zasnovi izobraževanj za MSP v tudi Sloveniji. Za boljšo distribucijo informacij in doseganje širšega kroga uporabnikov bomo v nadaljevanju projekta zasnovali kratke video vsebine, s koristnimi nasveti za MSP. Sestanek projekta smo sklenili s konkretnim načrtom za delov v prihodnjih 6-ih mesecih, ko se bomo partnerji ponovno sestali, predvidoma v Nemčiji.