Predlogi ukrepov za zmanjšanje energetske revščine v času COVID-19

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Društvo Focus je ob podpori devetih organizacij poslalo poziv Vladi RS, da s protikoronskimi ukrepi zajezi povečanje energetske revščine zaradi epidemije Covid-19.

Zaradi brezposelnosti zaradi COVID-19, šolanja in dela od doma, se je povečala raba energije in posledično tudi tveganje za energetsko revščino.

Predlagani ukrepi v pozivu vladi so naslednji:
1. Za prepoved odklopa od električne energije in plina v času trajanja epidemije
Številne države po Evropi so kot enega od ukrepov v epidemiji COVID-19 sprejele ukrep prepovedi odklopa energije. Zato podobno ureditev predlagajo tudi za Slovenijo, saj bi ranljivim skupinam zagotovila nekoliko večjo varnost v času epidemije.

2. Za plačilo povišanih stroškov za energijo v višini najmanj 100 EUR
Finančna sredstva je potrebno zagotoviti vsaj za gospodinjstva, ki prejemajo socialno pomoč ali varstveni dodatek, še bolje pa bi bilo, če bi bili do podpore za višje stroške energije upravičeni tudi vsi tisti, ki nekoliko presegajo cenzus za prejem socialne podpore, saj so tudi pogosto v položaju, ko težko ali ne morejo plačati stroškov za energijo.

3. Za poplačilo dolgov dobaviteljem energije
Skupina podpisnikov poziva vlado, da dobaviteljem energije poplača dolg za stroške energije, če je do kopičenja dolga za stroške energije prišlo zaradi brezposelnosti odjemalca ali občutnega znižanja njegovih prihodkov v času epidemije Covid-19. V kolikor to ne bi bilo mogoče, naj vlada vsaj uvede pravico do odloga plačila stroškov energije.

4. Za prepoved odklopa v zimskem času
Vlado pozivajo, da poleg zgoraj navedenih ukrepov za zajezitev povečanja energetske revščine zaradi epidemije Covid-19, zakonsko uredi prepoved odklopa od energije med 1. oktobrom in 31. marcem t. j. v času ogrevalne sezone, podobno kot imajo to urejeno številne druge države po Evropi.

Predlagani protikoronski ukrepi za zajezitev povečanja energetske revščine bi ublažili materijalni položaj ogroženih gospodinjstev.

Vir