Primer dobrih praks: Prva energetsko samooskrbna vas v Sloveniji- Skupaj do nižjih položnic

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Tik ob Radečah leži vas Zavrate, ki je prav v teh dneh z uradno priključitvijo dveh sončnih elektrarn v vasi s skupno vršno močjo 50 kW postala prva 100-odstotno samooskrbna vas v skladu z novim Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Vas ima 25 prebivalcev, ki so se brez težav in složno dogovorili za prelomen projekt. Na dveh strehah je nastala sončna elektrarna, ki bo zdaj napajala šest gospodinjstev, ki bodo občutno znižala svoje položnice za električno energijo.


V Zavratah so realizirali prvo 100-odstotno samooskrbno OVE (obnovljivi viri energije) skupnost v Sloveniji, vse kmetije na vasi so zdaj samooskrbne.

Pametna vas Zavrate


Vasica, ki je sicer težje dostopna, bo z elektriko preskrbljena tudi v primeru nepredvidljivih vremenskih pogojev, saj imajo za rezervo tudi 15 KW baterijo, ki daje električno energijo tudi takrat, ko ni sonca.

Ta projekt bo koristen tako za okolje kot za celotno vas, ki bo prihranila pri računu za elektriko. Do sedaj so ogrevali na drva. Sedaj se bodo ogrevali na sodoben, okolju prijazen način.

Od tega tedna dalje imajo vaščani že zeleno energijo. Vse jim je uspelo narediti do zastavljenega roka, tudi električno polnilnico. Drugo leto bo elektrarna proizvedla trikrat toliko energije, kot se je bo porabilo na vasi. Domačini v Zavratah tako ne bodo več plačevali omrežnine, ampak bodo plačevali le priklop na omrežje, tisti, ki so se le priključili, pa še najem elektrarne.

S tem projektom tako pomembno zmanjšujejo stroške gospodinjstev. Račun se bo za tiste, ki so se priključili tej samooskrbni OVE-skupnosti, znižal za približno deset odstotkov. Za tiste, ki pa so na razpolago dali svoje strehe, pa bo račun tudi polovico manjši ali pa ga sploh ne bo. V tej skupnosti ”tisti, ki več prispeva, tudi več dobi”.

V Sloveniji je prvič uzakonjena pravica do samooskrbe v sklopu Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Ravno na pravici do samooskrbe temelji ta projekt.

Vir