Sporočilo za javnost

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Embargo do 30.4. do 7h 

CER pozval gospodarske in finančne voditelje ter ostale deležnike k nacionalnemu zavezništvu za zeleno, pametno in tehnološko napredno Slovenijo.

Ljubljana, 29. 4. 2020 – Za spopad z ekonomskimi učinki pandemije koronavirusa je potreben načrt za oživitev gospodarstva, ki bo moral biti oblikovan tako, da bo hkrati reševal tudi globalni izziv podnebnih sprememb.

Širom po Evropi nastajajo različne iniciative za zeleno okrevanje gospodarstva in podporo zelenega dogovora v katerih je zastopana tudi Slovenija. Podporo odprtemu pismu EU ministrov za okolje k zelenemu okrevanju po korona krizi je izrazil tudi slovenski minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. K največji mednarodni pobudi za zeleno okrevanje »GreenRecovery« po korona krizi, predstavljeni v evropskem parlamentu, je iz Slovenije pristopila direktorica CER, Ana Struna Bregar.  V širšem kontekstu zelenega dogovora, akcijskega načrta za krožno gospodarstvo ter zelenega okrevanja pa je v mednarodni luči za Slovenijo pomembna tudi vloga Ladeje Godina Košir (Direktorica Circular Change), ki predseduje ECESP – European Circular Economy Stakeholder Platform v Bruslju.

Prav kombinacija pristopov od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol je izjemna priložnost za Slovenijo, ki lahko zagotovi okrevanje Slovenije v smeri zelenega, krožnega, vzdržnega gospodarstva in s tem razvoja trajnostne družbe, kar je odlično sporočilo za čas predsedovanja Svetu EU v 2021, kjer je prav krožno gospodarstvo ena od prioritet.

Po vzoru mednarodnih sorodnih organizacij, so tudi v CER pripravili pobudo za zeleno okrevanje gospodarstva v Sloveniji in pozvali različne deležnike k pristopu v zavezništvo in aktivno soustvarjanje programa zelenega okrevanja.

Obsežne predvidene naložbe v zelenem dogovoru se morajo v prihodnosti ohraniti. Sprožiti morajo nov ekonomski model tudi na nacionalni ravni, ki mora biti prožnejši, odpornejši in bolj suveren. Podpirati mora prehod iz obstoječih netrajnostih vzorcev gospodarske dejavnosti, ki bodo ustvarjala delovna mesta z dodano vrednostjo. Temeljiti mora na zelenih in krožnih načelih ter na digitalizaciji. Spodbujati mora trajnostne gospodarske dejavnosti, ki bodo ustvarjala delovne mesta z dodano vrednostjo. Finančni tokovi morajo biti usmerjeni v zelene naložbe in priložnosti, da ne bodo več podpirali visokoogljičnih investicij. Tak zeleni načrt za oživitev gospodarstva je sicer mogoče uveljaviti na nacionalni ravni, a mednarodno sodelovanje bo učinke načrta pomembno okrepilo. Sovpadanje krize zaradi koronavirusa s podnebnimi in okoljskimi težavami je zato velika priložnost.

Poziv k nacionalnemu zavezništvu predstavlja temelj za sistemsko vzpostavitev ukrepov in konkretnih predlogov različnih deležnikov za #zelenookrevanje, ki bodo vodili k vzdržnemu, konkurenčnemu in odpornemu gospodarstvu. 

S pozivom želimo spodbuditi:

  • da je tretji paket ukrepov usmerjen v zeleno okrevanje gospodarstva,
  • da se nacionalno zavezništvo usmeri v zeleno, pametno in tehnološko napredno Slovenijo,
  • da nacionalno zavezništvo izraža podporo zelenemu dogovoru EU,
  • da se za predsedovanje Slovenije Svetu EU uveljavi sistemski pristop ter močna in jasna agenda za zeleno gospodarstvo,
  • da Slovenija do leta 2023 pripravi celostno nacionalno strategijo razvoja v podnebno nevtralno družbo do leta 2050 in se aktivno vključi v izvajanje evropskih in mednarodnih pobud in programov za zmanjšanje podnebnih sprememb in prilagoditev nanje.

Novega gospodarskega modela nam ni treba ustvariti od začetka. Imamo že številna orodja in tehnologije. V zadnjih desetih letih je bil dosežen pomemben napredek v številnih sektorjih na področju razvoja novih tehnologij in vrednostnih verig ter na področju zmanjšanja porabe energije, uporabe obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti.

Med prvimi podpisniki poziva so (po abecedi): AV Living Lab, Blockhapp, Bisnode, BTC City, Circular Change, Eles, EN-LITE, Gartner arhitekti, Institut Jožef Stefan, Jadek & Pensa, Jelovica, Jems, Knauf Insulation, Lapp, Lokalna energetska agencija Gorenjske, LOTRIČ Meroslovje, Lumar IG, Mik Celje, Montel Energetika.net,  NLB, Petrol, Plastika Skaza, Porsche Slovenija, Proinco, Resalta, Slovenijales, SmartIS, Termo Shop, Velux, Združenje Manager

Za več informacij:

Špela Kržišnik Mesarić,  vodja PR & marketinga 
[email protected]