Začetek izvajanja projekta SECAP (akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe)

Dne 19.2. 2019 je bil v Trstu izveden prvi sestanek partnerjev projekta SECAP (okrajšano v ang. »Sustainable Energy and Climate Action Plan«) za podporo lokalnim skupnostim pri izvedbi akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe. 

Na sestanku smo se seznanili z vsebino projekta po delovnih paketih, finančnim vodenju projekta, koordinacijo, poročanjem, ter komunikacijskim aktivnostim. Dogovorili smo se o prvih projektnih aktivnostih. 

Projekt SECAP je del programa Interreg Slovenija-Italija. Skupen izziv projekta je nuditi občinam partnerskih območij praktično podporo pri izvedbi trajnostnih energetskih politik in pri prilagajanju okoljskim spremembam, ki se ugotavljajo na prehodu iz Trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP) v Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP). 

Glavni cilj projekta je pomagati lokalnim operaterjem izboljšati sposobnost energetskega načrtovanja z osredotočenjem na energetsko varčevanje, obnovljive vire, zmanjšanje emisij CO2 in na omilitvene ukrepe, ki so povezani s podnebnimi spremembami.