NASVET: Spremljanje rabe energije in zmanjševanje stroškov

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Stroški za energijo lahko predstavljajo znaten del stroškov pri poslovanju podjetja. Kako velik je strošek je odvisno od panoge v katero je podjetje vpeto. Zato je pomembno, da pred pričetkom investicij v varčno rabo energije ugotovimo dejansko stanje, ki vključuje tako stroške za energijo kot tudi vire energije, ki se porabljajo v podjetju.

Najboljša analiza rabe energije je izdelava razširjenega energetskega pregleda (REP). Velikokrat pa je že hitri pregled objekta s strokovnjakom, na primer za energetsko izkaznico, pokazatelj stanja v podjetju.

PREBERITE ŠE: Do energetskega pregleda v podjetju s pomočjo subvencije


Za varčno rabo energije lahko veliko stori že podjetnik sam in sicer tako, da pozna energetski sistem v podjetju in redno spremlja porabo energije in stroške zanjo.

Spremljanje rabe energije je preprost postopek, ki ga lahko izvajamo že z beleženjem na listu papirja ali pa z uporabo računalniških programov kot npr. MS Excel. Obstajajo tudi aplikacije, dosegljive na internetu, ki so posebej namenjene spremljanju rabe energije. Uporaba računalniških programov nam omogoča, da poleg tabelaričnega spremljanja podatkov le-te predstavimo tudi v grafični obliki.

Za bolj vešče uporabnike računalnika pa je mogoča izdelava različnih kazalnikov ali analiz, kot so na primer raba energije na m2, m3 uporabne površine, število članov gospodinjstva ali število zaposlenih v podjetju v posameznem prostoru, letni čas…. Skratka dobro zastavljeno spremljanje energije nam omogoča številne analize, katerih rezultati so nam lahko v pomoč pri morebitni zamenjavi vira energije, prenovah ali optimizaciji sistemov.

Kazalnik, ki ga lahko spremljamo, je na primer raba energije na kvadratni meter na leto, saj je to kazalnik naše energijske učinkovitosti. Razdelitev v razrede je podana v spodnji tabeli:

Tabela: kazalnik razreda učinkovitosti

Spremljanje rabe energije nam omogoča ovrednotenje odstopanj od ustaljenih trendov rabe energije in ugotavljanje morebitnih napak na računih, ki jih mesečno prejemamo. Prav tako pa lahko spremljamo dejanske učinke sanacij v obliki prihrankov. Zavedanje o porabljeni energiji pa vpliva tudi na naš odnos do varčnejše rabe energije in posledično skrb za naše lastno okolje.

Prednosti spremljanja porabe energije so:

  • Zmanjšanje stroškov za energijo med 5 % in 15 % brez investicij.
  • Natančno spremljamo porabo, kje nastajajo stroški. Na podlagi dobljenih rezultatov izvajamo ukrepe za učinkovito rabo energije.

Več o: Spremljanje porabe energije za podjetja in občine


Pri spremljanju rabe energije in analizi zbranih podatkov vam lahko pomagamo v Lokalni energetski agenciji Gorenjske (LEAG).

Z delom na tem področju za potrebe predvsem občin na Gorenjskem in tudi izven si je naša agencija pridobila številne izkušnje.

Uspešno lahko zmanjšamo stroške za t.i. srednja in mala podjetja ter obrtnike, tako da bi z veseljem prisluhnili potrebam takšnim gospodarskim subjektom, ki si želijo izboljšati energetsko učinkovitost.