3. mesto za primer dobre prakse – System Dominum

  • Post author:
  • Post category:Arhiv

Primer dobre prakse na projektu BUILD2LC, System Dominum, ki ga je predlagala Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), je na tekmovanju primerov dobrih praks projektov Interreg Europe osvojil tretje mesto. Projekt ima velik potencial v evropskem okolju, saj so zanimanje zanj že pokazali Španci in drugi projektni partnerji.

Do uresničitve ideje naj bi v Sloveniji prišlo približno v dveh letih, po najbolj optimističnem scenariju pa naj bi prve projekte začeli izvajati že prihodnje leto.

Ideja Tomaža Krištofa iz družbe Studio Krištof arhitekti predvideva, da bi z energetsko prenovo starejših večstanovanjskih stavb poskrbeli tudi za njihovo potresno varnost in za večjo kakovost bivanja. Stavbe zgrajene v letih do 1963, večinoma niso zgrajene protipotresno, pa tudi pri mnogih stavbah iz kasnejšega obdobja protipotresna gradnja ni bila zadovoljiva. 

S projektom System Dominum se tako hkrati z energetsko prenovo večstanovanjskih stavb poskrbi tudi za prenovo konstrukcije večstanovanjske stavbe in s tem za večjo potresno varnost ter tudi za razširitev stanovanj. Z idejo, da se stavbi dozida prizidek bi omogočil razširitev obstoječih stanovanj, ji dodali nadstropje ali dve, v katerem bi zrasla nova stanovanja. 

Projekt BUILD2LC Interreg Europe je eden od 64 projektov programa Interreg Europe, ki je 85-odstotno financiran iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Začel se je 1. aprila 2016, trajal pa bo do 30. septembra 2020. 

Zapisal: Črtomir Kurnik, namestnik direktorja