Predstavitev Akcijskega načrta za energetsko prenovo stavb – BUILD2LC

V okviru projekta BUILD2LC Intereg Europe sta Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) in Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) predstavila Akcijski načrt za energetsko prenovo stavb oziroma predlog, kako bi lahko v Sloveniji izboljšali energetsko prenovo stavb.

Continue ReadingPredstavitev Akcijskega načrta za energetsko prenovo stavb – BUILD2LC