Dogodek En.občina & En.management 021: Občina Tržič je postala energetsko najbolj učinkovita občina

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Montel Energetika.NET je po dveh letih v okviru spletnega dogodka En.občina & En.management 021 razglasila zmagovalne med energetsko najbolj prodornimi slovenskimi občinami. Zmagovalka med malimi občinami je Miklavž na Dravskem polju. Med srednjimi občinami pa so tokrat izbrali kar dve zmagovalni – Tržič in Ajdovščino. Zmagovalka med mestnimi občinami je Nova Gorica. Podelili pa so tudi posebno priznanje Občini Luče za ustanovitev energetske skupnosti.


Občina Tržič veliko pozornost posveča energetski učinkovitosti občinskih stavb


Občina Tržič ima v lasti cca. 35.000 m2 površin javnih objektov. V zadnjih desetih letih so z organizacijskimi in investicijskimi ukrepi uspeli znižati povprečno letno rabo toplote občinskih stavb s 100 kWH/m2a na 72 kWH/m2a, pri čemer je raba električne energije ostala enaka (cca.25 kWh/m2a). To ustreza letnemu prihranku 130 ton CO2, kar je ekvivalent CO2, ki ga v enem letu veže 20 000 dreves.


Poleg MOK je bila prva občina ki je začela z izvajanjem energetskega menedžmenta z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske (LEAG). Že leta 2011 je uvedla sistem spremljanja rabe energije, vode in odpadkov v javnih stavbah, ki so v njeni lasti. V zadnjih desetih letih je zelo aktivna na področju energetske prenove stavb, posodobitve javne razsvetljave in trajnostne mobilnosti.

V letu 2020 so v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske zaključili s celovito energetsko sanacijo Vrtca Deteljica, kjer so sodelovali pri skupni prijavi z Občino Bohinj. V letu 2021 so v sodelovanju z LEAG prevzeli vodilno vlogo pri skupni prijavi energetske sanacije objektov v lasti treh občin in pridobili več kot 800.000 € nepovratnih sredstev. Spodbujajo ozaveščanje mlade generacije o učinkoviti rabi energije, obnovljivih virih in podnebnih spremembah, saj skupaj z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske omogočajo izvajanje energetskih izobraževanj po osnovnih šolah v Občini Tržič.

Klemen Srna je predstavil uspešne trajnostno energetske projekte Občine Tržič


Pridobili so tudi certifikat trajnostne destinacije znotraj mednarodne sheme zelenega turizma. Njihove številne aktivnosti so usmerjene v trajnostno mobilnost z izposojo koles in vzpostavitvijo nove kolesarske povezave. Sredstva namenjajo tudi digitalizaciji (npr. razsvetljave) in nasploh zelenemu prehodu.


V občini Ajdovščina izstopajo predvsem številne aktivnosti in naložbe na področju trajnostne mobilnosti
V občini Ajdovščina izstopajo predvsem številne aktivnosti in naložbe na področju trajnostne mobilnosti z denimo izgradnjo električnih polnilnic in kolesarskih povezav. Visok delež sredstev namenjajo tudi energetskemu menedžmentu, digitalizaciji in energetski prenovi stavb. Občina je z inovativnimi in učinkovitimi ukrepi prepoznana tudi kot vodilna občina na področju prilagajanja na podnebne spremembe, tudi z ozelenitvijo območja občine. Občina pa se lahko navsezadnje pohvali tudi z ustanovitvijo samooskrbne energetske skupnosti. Družba GEN-I je namreč lani v sodelovanju z Občino Ajdovščina na strehi javnega objekta v Budanjah, tamkajšnje osnovne šole, postavila prvo skupnostno sončno elektrarno, ki je namenjena samooskrbi lokalnih prebivalcev. Tako kot v Tržiču tudi v Ajdovščini izvajajo številne evropske projekte.


Med mestnimi občinami pa je komisija letos za zmagovalno izbrala Novo Gorico
Novogoriška občina je aktivna na različnih področjih, pri čemer občina s svojimi aktivnostmi celo presega začrtan lokalni energetski koncept (LEK). Tako izstopajo vlaganja v obnovo daljinskega ogrevanja, posodobitev javne razsvetljave in nakup električnih vozil za občinsko upravo. Občina je uspešna tudi pri izvajanju EU projektov in pridobivanju ELENA tehnične pomoči. Trajnostno pot tlakuje občina tudi z vzpostavitvijo javno-zasebnih partnerstev; v občini izstopajo tudi po največjem deležu lastnih sredstev za energetske projekte med mestnimi občinami in po številu evropskih projektov. Pohvalijo se lahko tudi z vzpostavitvijo Centra zelenih tehnologij in s tem podporo v raziskave in razvoj.


Med malimi občinami so izbrali občino Miklavž na Dravskem polju
Občina je zelo zgledna, ko gre za trajnostno energetiko. Poleg energetske obnove sedeža občine in vzornega spremljanja rabe energije v javnih stavbah, izstopajo v občini po deležu lastnih sredstev na osebo za energetske projekte, uspešni pa so tudi pri pridobivanju tako povratnih kot nepovratnih sredstev. Veliko delajo tudi na ozaveščanju javnosti.

Člani komisije letošnjega izbora so bili:
· dr. Boris Sučić, Center za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan (IJS) – predsednik komisije
· dr. Nevenka Cukjati, SRIP pametna mesta in skupnosti pri IJS
· Bojan Stojanovič, Petrol
· Branko Zelenko, Menerga
· dr. Vlasta Krmelj, Energetska agencija za Podravje EnergaP
· Črtomir Kurnik, Lokalna energetska agencija Gorenjske LEAG
· Alenka Lena Klopčič, direktorica Montel Energetike.NET

Luče – prva energetska skupnost v Sloveniji
V okviru letošnjega izbora pa so člani komisije podelili tudi posebno priznanje za ustanovitev energetske skupnosti. Priznanje je šlo v roke občini Luče, kjer je v okviru projekta COMPILE s pomočjo pametnih rešitev nastala prva in v določenih časovnih obdobjih popolnoma energetsko samozadostna skupnost v Sloveniji. Gre za vzorčen primer sodelovanja med družbo Petrol, Elektrom Celje in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
Člani komisije so v okviru spletne razprave spregovorili tudi o prihodnosti pametnih mest in energetskih skupnosti, zmagovalne občine pa so s primeri dobrih praks pokazale, kako utirajo pot v brezogljično družbo.


Posnetek spletnega dogodka En.občina & En.management 021 bo v ponedeljek, 7. junija, dosegljiv na spletni strani dogodka.

Projekt En.občina 021 sta letos podprli družbi:

Petrol

in

Menerga