Projekt TRIO: Podnebni dan na OŠ Stražišče in izlet v Rakov Škocjan

 • Post author:
 • Post category:Aktualno

Na OŠ Stražišče, Kranj so 3. junija 2021 pripravili Podnebni dan za vse učence (skupaj 1007 učencev). V okviru podnebnega dne je šola pripravila številne aktivnosti. Pri tem je sodelovala centralna šola ter vse podružnice, Besnica, Žabnica in Podblica, to pomeni vsi učitelji in učenci od prvega do devetega razreda.

Vsak razred je imel prve ure namenjene teoretičnemu delu o energiji in podnebnih soremembah, potem pa so se posvetili različnim praktičnim dejavnostim. Večina je zajemala ponovno uporabo odpadnih materialov ali pa na drugačen način ozaveščala o pomembnosti okolja, na primer s sajenjem rastlin, učenjem o pomembnosti čebel in čebelarstva, pisanjem lastnih prispevkov in pesmi o okolju, izdelavo bioplastike, čistilnimi akcijami ipd.

Za namen podnebnega dne so ustvarili tudi video o aktivnostih ozaveščanja o podnebnih spremembah, kamor so vključili tudi lastno pesem, ki ozavešča o okoljskih problemih. Vse svoje izdelke so učenci lahko že med poukom objavljali na šolskem Padletu.

Pomagaj planetu majica

Izdelki učencev OŠ Stražišče, Podnebni dan

Več fotografiji je na voljo v spletnem plakatu na spletni strani OŠ Stražišče.

LEAG-ovi sodelavci na Podnebnem dnevu niso fizično sodelovali, zaradi posebnih razmer in pogojev na OŠ Stražišče glede COVID-a.

Na LEAG-u smo zasnovali predlog programa dogajanja na Podnebni dan za OŠ Stražišče:

 1. Turnir v družabnih igrah Trajnostna energija
  Za podnebni dan smo za OŠ Stražišče priskrbeli družabne igre in zvezke Borzen Trajnostna energija.
 2. Izdelava kratkega stripa na temo podnebnih sprememb, varčevanja z energijo na A4 listu
  Otroci se razdelijo v skupine. Kjer se najprej dogovorijo o zgodbi stripa, potem pa ga narišejo.
 3. Predavanje Energija, podnebne spremembe in jaz
  Otrok naj bi s pomočjo predavanja ugotovil, da lahko s spremembo navad prispeva k manjšem vplivu na okolje. Učitelju dajemo proste roke, da se pogovori o temah, ki so predlagane v predstavitvi. Še posebej zanimivo je skupaj z otroci izračunati ekološki odtis posameznika, saj se s tem najbolje vidi kakšen je vpliv posameznika na zmanjšanje podnebnih sprememb.
 4. Spletni kviz Energija, podnebne spremembe in jaz (17 min/kviz)
  V spletni aplikaciji Kahoot smo naredili kviz, kjer bodo otroci lahko preverili svoje znanje o učinkoviti rabi energije, obnovljivih virih energije, ekološkemu odtisu in vplivu na okolje. Otroci se bodo razdelili v skupine in s pomočjo pametnega telefona posamezne skupine odgovarjali na vprašanja, ki se bodo predvajala na tabli. V ta namen smo izdelali navodila za uporaba kviza za učitelje (v priponki) z izborom vprašanj in pravilnimi odgovori iz kviza.
Družabna igra Trajnostna Energija, Borzen
Spremeniti navade je lažje s pomočjo družabnje igre.

Učenci 4. Ž razreda OŠ Stražišče Kranj so zasnovali vsebino in izdelali video za Podnebni dan: »Ta naša Zemlja ima probleme. In kaj zdaj, in kaj zdaj, in kaj zdaj, zdaj, zdaj?«

Učenci OŠ Stražišče so med šolskim letom sodelovali tudi na nagradnem natečaju, kjer so predstavili različne izdelke, posvečene okolju in okoljskim spremembam. V okviru nagrade se je šest učencev udeležilo izleta v Rakov Škocjan, ki je potekal od 18.6. do 20.6.2021. Namen izleta pa je bilo tudi druženje z nagrajenci iz III. gimnazije Maribor in mreženje s partnerskimi šolami, torej sodelujočimi nemškimi in portugalskimi šolami, ki je potekalo virtualno. Nagrada pa poleg tega vključuje še izlet v Berlin.

Prav tako pa so v sklopu projekta TRIO predvidene učiteljske izmenjave, kjer bodo lahko izmenjavali znanja in izkušnje ter ustvarili podlago za nadaljnje sodelovanje.

Več o aktivnostih OŠ Stražišče v okviru projekta TRIO na naslednjih povezavah:
https://www.os-strazisce-kr.si/2021/07/08/nagradni-natecaj-trio/
https://www.os-strazisce-kr.si/2021/07/08/projekt-trio-three4climate/
https://www.os-strazisce-kr.si/2021/07/08/srecanje-nasih-osnovnosolcev-z-nemsko-ministrico-za-okolje-dr-svenjo-schulze/
https://www.os-strazisce-kr.si/2021/07/08/trio-mednarodno-sodelovanje-v-dobro-okolja/
https://www.os-strazisce-kr.si/2021/07/20/podnebni-dan-osnovna-sola-strazisce-kranj-video/

Aktivnosti potekajo v okviru mednarodnega projekta TRIO (Three4Climate – »MISLI EVROPSKO – DELUJ LOKALNO«), v katerem države, mesta in šole sodelujejo v boju proti podnebnim spremembam, kot podpora predsedovanju Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu EU. Projekt je sofinanciran s strani Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, stavb in nuklearne varnosti ter evropske iniciative »Europaische Klimaschutzinitiative – EUKI«. Glavni cilj EUKI je spodbujanje podnebnega sodelovanja v Evropski uniji z namenom znižanja emisij toplogrednih plinov. Podnebni dan bo hkrati organiziran tudi v drugih sodelujočih mestih.

V Sloveniji projekt koordinirata Energetska agencija za Podravje iz Maribora in Lokalna energetska agencija Gorenjske iz Kranja. V projektu sodelujejo Ministrstvo RS za okolje in prostor, Mestna občina Maribor, Mestna občina Kranj, III. gimnazija Maribor in Osnovna šola Stražišče Kranj.