Drugo srečanje projektnih partnerjev TRECE

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

V okviru programa Erasmus+ se je zbral konzorcij partnerjev projekta TRECE iz Španije, Romunije, Grčije, Bolgarije in Slovenije.

Drugo uradno spletno srečanje projekta TRECE (USPOSABLJANJE ZA OPOLNOMOČENJE ENERGETSKIH POTROŠNIKOV) je koordinirala Elena Carmela Tylko, vodja projekta TRECE iz podjetje SGS iz Španije.

Spletno srečanje je potekalo 19. in 20. novembra 2020. Konzorcij razvija module programa usposabljanja: Opolnomočenje energetskih potrošnikov in vpliv na vedenjske spremembe.

Med srečanjem je partner ENERO predstavil komunikacijski načrt in ključne kazalnike uspešnosti, ki jih je predlagal za izpolnitev. Vsi partnerji prispevajo k razvoju projekta, kar je v skladu z evropsko strategijo za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Na srečanju je bilo predstavljeno naslednje:
– trenutno stanje aktivnosti v sklopu projekta TRECE,
– finančni del projekta in poročanje,
– komunikacijski načrt projekta,
– aktivnosti, ki jih je še potrebno izvesti,
– izvedba in organizacija naslednjega projektnega sestanka.

Projektno srečanje projektnih partnerjev bi moralo biti v Sofiji, Bolgarija. Zaradi izrednih razmer v zvezi s COVID-19 epidemijo, smo se odločili za spletno srečanje.

Srečanja smo se iz LEAG-a udeležili: mag. Anton Pogačnik, Črtomir Kurnik in Suzana Krmelj.

Naslednji projektni sestanek bo v marcu 2021 v Sloveniji, v organizaciji Lokalne energetske agencije Gorenjske.

Več informacij o projektu najdete na naši projektni strani in na uradni strani projekta TRECE.

1.10.2019 – 31.12.2021