TRECE

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:

Tematika projekta: Energetska revščina, izobraževanje odraslih, varčevanje z energijo

Ime projekta: TRECE – USPOSABLJANJE ZA OPOLNOMOČENJE ENERGETSKIH POTROŠNIKOV 

Program: ERASMUS+, KA202 – Strateška partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje

Trajanje projekta: 01.10.2019 – 30.09.2021, podaljšano do 31.12.2021

Spletna stran: http://trece.eu/

Celotna vrednost projekta: 194.735,00 €

LEAG proračun projekta: 34.980,00€

LEAG vloga v projektu: Projektni partner

Vodja projekta: Suzana Krmelj

Partnerji na projektu

 • VP: SGS TECNOS, Španija
 • PP1: CENTRUL PENTRU PROMOVAREA ENERGIEI CURATE SI  EFICIENTA IN ROMANIA ENERO ASOCIATIE, Romunija
 • PP2: CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION, Grčija
 • PP3: SOFIA ENERGY AGENCY ASSOCIATION, Bolgarija
 • PP4: Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), Slovenija

Splošni cilj projekta:

V okviru projekta TRECE bo skupina partnerjev iz Španije, Romunija, Grčije, Bolgarije in Slovenije pripravila usposabljanje za opolnomočenje energetskih potrošnikov (TRECE). To usposabljanje obravnava energetsko revščino z aktivnim vključevanjem državljanov in socialnih deležnikov v načrtovanje in razvoj učinkovitih rešitev za zmanjšanje rabe energije.

Povzetek projekta:

Cilj Evrope je prehod na čisto energijo, z zavezo k zmanjšanju emisij CO2 za najmanj 40% do leta 2030. Pri prehodu na čisto energijo bi morali zaščititi ranljive potrošnike pred energetsko revščino. Po podatkih observatorija za energetsko revščino bo prizadetih več kot 50 milijonov gospodinjstev v EU. EU želi pomagati potrošnikom, da sprejmejo ta prehod tako, da jim pomaga pri vsakdanjih opravilih, kot so obračunavanje stroškov energentov in menjava dobaviteljev. Obstaja velika paleta rešitev, s katerimi lahko potrošnikom pomagamo zmanjšati porabo energije, znižati emisije ogljikovega dioksida in s tem energetsko revščino.

S tem namenom se je oblikovala projektna skupina, ki bo oblikovala usposabljanje za opolnomočenje potrošnikov energije (TRECE). Pri tem bodo aktivno vključeni državljani, gospodinjstva v energetski revščini in socialni deležniki.

Cilji projekta:

 • ustvariti program usposabljanja za socialne deležnike in javne organe, ki bo namenjen ranljivim ciljnim skupinam, kot so ljudje v energetski revščini. 
 • zagotoviti subjektom (npr. socialnim delavcem, energetskim svetovalcem,..) več orodij za odkrivanje primerov energetske revščine prebivalstva, npr. analizo vzorcev potrošniških navad; 
 • zmanjšati energetsko revščino prebivalstva z izboljšanjem razumevanja njihove porabe energije in jim predstaviti rešitve, vse zahvaljujoč usposabljanju teh subjektov, ki bodo na ta način lahko omogočili spremembo potrošniških navad. 
 • spremeniti vedenje potrošnikov energije, s povečanjem energetske učinkovitost njihovih bivališč. 
 • prepričati potrošnika k odločitvi o izboljšanju njihove energetske učinkovitosti in spodbujanju k nakupu/zamenjavi dobavitelja obnovljivih virov energije,
 • zmanjšati porabo energije in s tem emisije CO2,
 • ustvariti usposabljanje na podlagi odprtega spletnega tečaja, ki ga lahko socialni deležniki in javni organi lažje promovirajo ciljnim skupinam, pri čemer uporabljajo metodo usposabljanja izobraževalcev/trenerjev.

Glavne aktivnosti projekta:

 1. Ocena potreb potrošnikov energije in trenerjev, kar bo privedlo do strategije za razvoj usposabljanja. 
 2. Razvoj programa usposabljanja: ki olajša opolnomočenje potrošnikov in spremembo njihovih navad. 
 3. Razvoj množičnega spletnega odprtega tečaja (MOOC) za več socialnih deležnikov, kot so nevladne organizacije in občine za reševanje energetske revščine. 

Rezultati, vpliv in dolgoročna korist projekta:

 • nova orodja za socialne deležnike, nevladne organizacije, občine in energetske agencije za odkrivanje in reševanje energetske revščine,
 • oblikovanje programa usposabljanja glede na potrebe potrošnikov energije, 
 • zmanjšanje računa porabe energije tem potrošnikom, 
 • odkrijte glavnih porabnikov energije, 
 • izboljšanje učnih metod z inovativnimi materiali za usposabljanje.

Drugi projekti:

Opomba: Izključno avtorji spletne strani so odgovorni za vsebino te spletne strani. Vsebina na spletni strani ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje spletna stran.