Evropski zaključni dogodek projekta TRECE

Konzorcij projekta ERASMUS+ Training for Energy Consumers Empowerment – TRECE in Center za obnovljive vire in prihranke energije (CRES), grški partner sta organizirala evropski dogodek za opolnomočenje potrošnikov z naslovom »Energetska revščina v EU: trenutno stanje, politike, krepitev vloge potrošnikov« v torek, 21. decembra 2021 na spletu, zaradi varnostnih omejitev covid-19.

Dogodek je bil razdeljen na tri glavne seje:
1. Stanje in politike energetske revščine v EU in v državah konzorcija (Bolgarija, Grčija, Slovenija, Španija, Romunija).
2. Predstavitev primerov iz resničnega življenja, izkušenj in praktičnih rešitev socialnih deležnikov
3. Projekti EU, namenjeni spopadanju z energijsko revščino in predstavitev platforme za usposabljanje TRECE

Prva seja se je začela s pregledom stanja in politik EU glede energetske revščine. Po pridobitvi širše slike so strokovnjaki iz vsake partnerske države podali koristne informacije o trenutnem stanju energetske revščine v svoji državi ter o obstoječih ukrepih in izvajanih politikah za reševanje problema. To srečanje je udeležencem dalo priložnost uvid v skupne težave, s katerimi se srečujejo v EU in sodelujočih državah, ter razlike v funkcionalnosti socialnih storitev. V tem delu je Suzana Krmelj iz Lokalne energetske agencije Gorenjske predstavila stanje energetske revščine v Sloveniji.

Na drugi seji so besedo imeli predstavniki evropskih ali nacionalnih organizacij, nevladnih organizacij in drugih ustreznih organov, ki delajo z ljudmi v energetski revščini, predlagajo praktične rešitve ali uporabljajo obstoječa orodja in programe za reševanje energetske revščine. V drugem delu je ga. Gončin iz Zveze prijateljev mladine Slovenije predstavila situacijo družin, ki živijo pod pragom revščine in ukrepe za zmanjšanje energetse revščine v Sloveniji. Črtomir Kurnik iz Lokalne energetske agencije Gorenjske je predstavil Sistem Dominum, arhitekurno inovacijo v prenovi večstanovanjskih zgradb. Dr.Valerija Korošec je v svojem imenu predstavila inovativno idejo o energetskem univerzalnem temeljnem dohodku.

Na zadnji seji so strokovnjaki EU predstavili obstoječe projekte, ki jih financira EU na področju boja proti energetski revščini, z namenom širjenja njihovih predlaganih orodij, rezultatov raziskav in mehanizmov rešitev. Tudi v zadnjem delu smo imeli predstavnico iz Slovenije, Lidija Živčič iz Focusa je predstavila projekt EmpowerMed.

Na začetku dogodka je udeležence pozdravil predsednik CRES-a, dr. L. Pyrgiotis, ki je poudaril pomen podobnih delavnic, saj je energetska revščina ključna tema v EU. Dr. Ch. Malamatenios, vodja oddelka za usposabljanje CRES, je podal kratek pregled dogodka, gospa D. Ntoulia, predsednica Collaborative TerraNet, pa je pozdravila dogodek in ga povezala z njihovimi dejavnostmi, ki se nanašajo na različne zadruge, ki so del njihove mreže.

Na dogodek se je prijavilo 96 udeležencev, od tega 22 govorcev in 76 udeležencev. Občinstvo je bilo iz več kot 10 evropskih držav ter iz različnih relevantnih organizacij in deležnikov: občin, nevladnih organizacij, socialnih uslužbencev, energetskih podjetij in energetskih svetovalcev, univerz, raziskovalnih inštitutov, zavodov za usposabljanje, združenj lastnikov stanovanj, ministrstev, gradbenih in stanovanjskih podjetij in potrošnikov.

1.10.2019 – 31.12.2021